"Rīgas meži" veiks vērienīgus meža uzturēšanas darbus vairākas vietās pilsētas teritorijā

19. Novembris, 2019

Lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā, SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus Rencēnu ielā, Juglā, Bolderājas – Priedaines kāpā.


Kādi darbi tiks veikti?

Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti koki krājas kopšanas un izlases ciršu veidā. Ciršu laikā tiks cirsti augšanā atpalikušie un slimību invadētie koki, kā arī retināta esošā mežaudze. Darbi nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, dodot tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīgāka mežaudze. Vienlaicīgi tiks uzlabota meža vides rekreatīvā vērtība, kā arī nodrošināta iespēja plašākai bioloģiskās daudzveidības attīstībai arī meža zemsedzē. Zarus un citus ciršanas atlikumus darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas iespēju robežās paredzēts no meža izvest. Esošie meža celiņi pēc darbu pabeigšanas tiks sakārtoti vismaz stāvoklī, kādā tie bija pirms mežizstrādes uzsākšanas.

Meža izstrādes darbi tiks veikti 52 ha lielā platībā Rencēnu ielā, 20 ha lielā platībā Juglā, 35 ha lielā platībā Bolderājas – Priedaines kāpā.

Jugla
Foto: publicitātes

Rencēnu iela
Foto: publicitātes

Bolderāja – Priedaines kāpa
Foto: publicitātes

Ierobežojumi mežistrādes darbu laikā

Darbi tiks organizēti tā, lai iespēju robežās mazinātu neērtības apmeklētājiem. Konkrētās vietas, kurās notiks meža izstrādes darbi, tiks izvietotas brīdinājuma zīmes. Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ, konkrētajās teritorijās būs spēkā sekojoši ierobežojumi:

  1. Aizliegta mehanizēta transporta līdzekļu kustība;
  2. Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība.

Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA Rīgas meži darbiniekiem un meža izstrādes un kokmateriālu transportēšanas darbu veikšanā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

Informācija par notiekošajiem un plānotajiem darbiem tiks publicēta SIA “Rīgas meži” mājas lapā. Savukārt teritorijā, kurā notiks mežistrādes darbi - tiks izvietoti gan informatīvi plakāti, gan brīdinājuma zīmes.

Darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada aprīlim.