Rīgas Franču licejs paplašinās mācību telpas

7. Decembris, 2015

Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja Rīgas domes Īpašuma departamenta sagatavoto lūgumu nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 48. Pēc pāriešanas pašvaldības īpašumā, ēka tiks izmantota Rīgas Franču liceja darbības nodrošināšanai.


Šobrīd pašvaldība Rīgas Franču liceja vajadzībām izmanto ēku Mēness ielā 8, tomēr, ņemot vērā lielo skolēnu skaitu, telpas ir platības ziņā nepietiekamas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. Bijušā Franču liceja un Franču institūta ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 48 ir celta 1930. gadā pēc arhitekta I.. Blankenburga projekta par Francijas valdības līdzekļiem un līdz 30. gadu beigām bija Latviešu - franču tuvināšanās biedrības īpašums. Padomju okupācijas laikā līdz 1951. gadam ēkā izvietojās Rīgas Anrī Barbisa 11. vidusskola, 70. gados - LVU Ģeogrāfijas fakultāte, vēlāk LU Ķīmijas fakultāte. Pēc ēkas pārņemšanas, tajā ir paredzēts nodrošināt mācību procesu Rīgas Franču liceja  7.-12. klašu skolēniem.
 
Nekustamais īpašums Krišjāņa Valdemāra ielā 48, kurš sastāv no zemesgabala 4079 m2 platībā un četrām ēkām, pieder Latvijas Universitātei, kas to nodos pašvaldības īpašumā. Savukārt, lai nodrošinātu Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra attīstību Torņakalnā, Rīgas pašvaldība bez atlīdzības nodos Latvijas Universitātei nekustamos īpašumus Vienības gatvē 7 un Hermaņa ielā 19.