Rīgas Dziesmu un Deju svētku rīcības komiteja strādās ciešā sasaistē ar svētku rīkotājiem

1. Februāris

Trešdien, 31. janvārī, uz pirmo sēdi sanāca Rīgas domes rīcības komiteja, kas izveidota, lai nodrošinātu Rīgas kā stratēģiskā sadarbības partnera kvalitatīvu darbību XXVI Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XVI Deju svētku sagatavošanas procesā . Latvijas valsts simtgadei veltītie svētki notiks Rīgā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam.


Rīcības komitejas sēdē piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte un XXVI Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča, kuras informēja par jau paveikto svētku organizēšanā.

Rīgas rīcības komitejas priekšsēdētājs Andris Ameriks atzina, ka šāda sadarbības forma ir ļoti veiksmīga, un komiteja vienojās, ka arī uz nākamajām sēdēm tiks aicināti svētku rīkotāji, lai sadarbībā ar viņiem Rīgas domes departamentu un citu institūciju atbildīgie darbinieki varētu rūpēties par svētku norišu vietu sagatavošanu, sabiedrisko kārtību, nodrošinātu papildus pilsētas sabiedrisko transportu, koordinētu svētku dalībnieku transporta kustību, organizētu satiksmi, gādātu par svētku dalībnieku izmitināšanu pašvaldības īpašumā esošajās izglītības iestādēs, kā arī iesaistītos pilsētas noformējuma izveidē.

Kā informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāves no 1. līdz 13. februārim notiks svētku dalībnieku elektroniskā reģistrācija, un tad būs precīzi dati par visiem dalībniekiem. Provizoriski tie varētu būt aptuveni 40 000 dalībnieku. Svētku programmā iekļauti vairāk nekā 64 pasākumi. XXVI Vispārējos latviešu dziesmu svētkos un XVI Deju svētkos ceturtā daļa dalībnieku būs no Rīgas. Zināms, ka tiesības piedalīties svētkos ieguvuši 326 Rīgas kolektīvi.

Rīgas pašvaldība jau veic virkni priekšdarbu, lai varētu uzņemt un izmitināt svētku dalībniekus, piemēram, jau top saraksts ar tām izglītības iestādēm, kurās dzīvos svētku dalībnieki, tiek izstrādātas satiksmes organizācijas shēmas. Tāpat pašvaldība uzmanīgi seko līdzi Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas darbiem.