Rīgas Dzemdību namam martā aprit 70 gadi
Veidosim kopā Dzemdību nama Ģimenes koku

8. Marts

Rīgas Dzemdību nams šogad svin “dubultjubileju” – 40 gadus kopš septiņu stāvu korpusa atklāšanas 1978. gada 6. martā un arī 70 gadu jubileju kopš Dzemdību nama kā iestādes izveidošanas Rīgā. Jubilejas atzīmēšanā aicina iesaistīties ikvienu, kas dzimis vai kā citādi bijis saistīts ar Dzemdību namu, rīkojot akciju “Ģimenes koks”.


Atzīmējot Dzemdību nama 70 gadu jubileju un Latvijas simtgadi, tiek veidots Ģimenes koks – savdabīgs virtuāls fotoalbums ar ģimenēm, kas savas atvases sagaidījušas Rīgas Dzemdību namā.

“Mēs pasaulē sagaidām katru trešo Latvijas iedzīvotāju. Savā ziņā esam saistīti – kā attāli ģimenes locekļi ar vienām kopīgām pirmajām mājām un pirmajiem sveicējiem: ārstiem, vecmātēm un medicīnas māsām,” komentē Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova.

Lai gan Dzemdību nama vēsture aizsākās 1948. gadā, tādu, kādu to pazīstam pašreiz – ar lielo septiņstāvu korpusu – iestādi atklāja tikai 1978. gada 6. martā.

Interesanti, ka jaunā korpusa svinīgā atklāšana notika 6. martā, bet pirmais bērninš šeit nāca pasaulē 8. martā. Rīgas Dzemdību namā par svarīgiem uzskata abus datumus.

Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas ’vadītājs Juris Šleiers min, ka pirmais pasaulē sagaidītais mazulis jaunajās telpās bija meitenīte. Savukārt, pārskatot statistiku, kopš tā laika no Dzemdību nama mājās devušies gandrīz 270 000 jaundzimušo. Visražīgākais ir bijis 1983. gads, kad piedzimuši 8826 bērni.

Foto: publicitātes

“Mūsu vēlme ir apkopot šos neskaitāmos stāstus, par atskaites punktu izmantojot konkrētu acumirkli – vai tā būtu fotogrāfija pie Dzemdību nama fasādes, auto vai palātā. Visas bildes veidos unikālu kolāžu, sniedzot ieskatu, cik patiesībā dažādi ir šie mūsu “ģimenes” locekļi,” piebilst Markova.

“Mēs īpaši aicinām pārskatīt savus albumus, aprunāties ar savām mammām un vecmāmiņām un atrast 10, 20, 30 vai 40 gadus vecas fotogrāfijas, kad gan dzemdības, gan Dzemdību nams bija pilnīgi citāds. Ja šobrīd digitālajā pasaulē fotogrāfiju uzņemt ir neizsakāmi vienkārši, piemēram, padomju laikā šāda bilde bija zelta vērtē.”

Rīgas Dzemdību nams līdz šī gada beigām aicina iesūtīt savu fotogrāfiju vai video (e-pasts: foto@rdn.lv), kas dokumentē mirkli, kad ģimene dodas mājup, pēc izvēles sniedzot īsu komentāru. Visi materiāli* tiks publicēti Dzemdību nama sociālajos tīklos, veidojot virtuālu “Ģimenes koku”.

Rīgas Dzemdību nams ir valstī lielākā un modernākā dzemdību palīdzības un prenatālās aprūpes iestāde ar gandrīz 70 gadus lielu pieredzi dzemdību palīdzības un ginekoloģisko pakalpojumu sniegšanas jomā. RDN ik gadu tiek pieņemtas vairāk nekā 6000 dzemdības, kas ir aptuveni trešdaļa no visām dzemdībām valstī.


* Nosūtot fotogrāfiju un personas datus, Jūs apliecināt, ka Jums ir tiesības iesniegt attiecīgos attēlus un informāciju, kā arī Jūs piekrītat sniegtās informācijas uzkrāšanai un saglabāšanai elektroniskā veidā SIA “Rīgas Dzemdību nams” elektroniskajā foto arhīvā un izmantošanai publicitātes materiālos akcijā “Ģimenes koks”. Publicitātes materiāli ietver sevī publikācijas SIA “Rīgas Dzemdību nams” pārvaldīto sociālo tīklu kontos, mājaslapā, drukātajos informatīvajos materiālos un elektroniskajos informatīvajos ekrānos, kas izvietoti SIA “Rīgas Dzemdību nams” telpās. Materiālu ievietošana sociālajos tīklos var radīt personas datu nodošanu uz trešajām valstīm.

Akcijas laikā iegūtu personas datu pārzinis ir SIA “Rīgas Dzemdību nams” (Miera iela 45, Rīga), personas datu apstrāde tiks veikta akcijas norises nodrošināšanai. Par fotogrāfiju un personas datu izmantošanu citiem nolūkiem SIA “Rīgas Dzemdību nams” ar fotogrāfiju iesūtītājiem vienosies atsevišķi, ja būs nepieciešams.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 13.pantu, pretenziju gadījumā personai ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un citas tiesības saskaņā ar minēto Regulu.

Ja fotogrāfijas iesūtītājs atsauc savu piekrišanu datu nodošanai, tad tiek dzēsti visi viņa iesniegtie personas dati, izņemot tos gadījumus, kuros nav iespējams personas datus dzēst tehnisku iemeslu dēļ vai tas var radīt nesamērīgi lielas pūles. Savas tiesības var īstenot, rakstiski sazinoties ar SIA “Rīgas Dzemdību nams” pa e-pastu foto@rdn.lv vai rakstot uz juridisko adresi Miera iela 45, Rīga, LV 1013.