Rīgas domes kapitālsabiedrības publisko anonimizētus audita ziņojumus

18. Maijs

Pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu, pašvaldības kapitālsabiedrības un aģentūras ir sagatavojušas anonimizētas ziņojumu versijas, ievērojot Komercnoslēpuma aizsardzības likumu un personu datu aizsardzību. Ziņojumi publiskoti uzņēmumu mājaslapās:


Tostarp a/s „Rīgas centrāltirgus”, SIA „Rīgas 1.slimnīca” un SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” lūguši termiņa pagarinājumu.
Jau ziņots, ka saskaņā ar Rīgas domes 2019. gada 28. augusta lēmumu tika nolemts veikt pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privātās kapitālsabiedrības SIA „Getliņi EKO” ārējo neatkarīgo darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, kā arī korporatīvās pārvaldības izvērtējamu.

Sākotnēji domes lēmums „Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās”paredzēja plašam lietotāju lokam nodot tikai izvērtējuma ziņojumu kopsavilkumus, taču Rīgas domes pagaidu administrācijas veiktie grozījumi ļauj publicēt pilnas ziņojumu anonimizētās versijas.