Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija atsaka izsniegt atļauju Brasas pārvada pārbūves ietvaros paredzēto koku ciršanai

15. Jūnijs

Pamatojoties uz koku ciršanas publiskās apspriešanas rezultātiem, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē pirmdien, 15.jūnijā, nolemts atteikt izsniegt atļauju satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūves ietvaros paredzēto koku ciršanai.


Būvprojekta izstrādes procesa gaitā tika lemts par Brasas pārvada modernizāciju un veloinfrastruktūras izbūvi Brīvības gatves virzienā. Lai šo ieceri varētu īstenot jau šajā būvsezonā, nepieciešams izcirst vairākas liepas un ošlapu kļavu. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija 09.03.2020. pieņēma lēmumu par koku ciršanas ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai. Koku ciršanas publiskas apspriešanas termiņš tika noteikts no 31.03.2020. – 15.04.2020.

Publiskas apspriešanas ietvaros par koku ciršanas ieceri Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā kopumā tika saņemti 823 viedokļi, no kuriem 776 viedokļi bija ciršanu noraidoši. Ņemot vērā sabiedrības lielo iesaisti un skaidri pausto nostāju par labu esošo koku saglabāšanai, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, šodienas sēdē nolēma atteikt izsniegt atļauju minēto koku ciršanai.

Sabiedriskās apspriedes mērķis bija noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli attiecībā uz satiksmes pārvada rekonstrukciju un veloinfrastruktūras izbūves nepieciešamību kopsakarībā ar teritorijā augošo koku saglabāšanu vai izciršanu.

Arī tiekoties ar Satiksmes departamenta speciālistiem, vietējie iedzīvotāji nepārprotami uzsvēra, ka tilta modernizācija ir nepieciešama, tomēr aicināja rast risinājumus veloinfrastruktūras izbūvei zem pārvada.

Satiksmes departaments jau uzdevis Brasas pārvada pārprojektēšanas procesā rast risinājumus veloinfrastruktūras izbūvei, saglabājot esošo koku aleju pie pārvada.