Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros var bez maksas saņemt sarkanbaltsarkanās lentītes