Rīgas dome pieprasa RNP skaidrojumu par nepieciešamību pāriet uz ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu elektroniskā veidā

1. Oktobris, 2019

Reaģējot uz virkni iedzīvotāju sūdzību, 8.oktobrī, plkst.13:00 tiks sasaukta Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēde, ar mērķi uzklausīt pašvaldības uzņēmuma SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) skaidrojumu par to, kādēļ ūdens skaitītāju rādījumu pieņemšana no iedzīvotājiem turpmāk iespējama tikai elektroniskā veidā.


Komitejas priekšsēdētājs norāda, ka ir saņēmis daudzu rīdzinieku, īpaši senioru, sūdzības par jauno sistēmu un tā radījusi apgrūtinājumu daļai uzņēmuma klientu.

Šā gada jūlijā RNP informēja iedzīvotājus par jauno ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas kārtību, proti, ka no septembra ūdens patēriņa rādījumu lapiņas pakāpeniski tiks aizvietotas ar citiem paziņošanas veidiem. Tas nozīmē, ka klienti, kuriem līdz šim drukātajā rēķinā tika iekļauta ūdens patēriņa rādījuma lapiņa un kuriem turpmāk būs vēlme iesniegt ūdens patēriņa rādījumus tikai papīra formātā, nevis elektroniski, turpmāk varēs tās saņemt tikai RNP klientu apkalpošanas centros. Jaunā sistēma ieviesta, jo klientu papīra formātā iesniegtie ūdens skaitītāju rādījumi vienalga jāievada datorā, kā rezultātā tiek tērēts liels cilvēku resurss.

"Lai mazinātu nelietderīgo cilvēku resursu izmantošanu un mazinātu kļūdas iespējamību, kas rodas manuāli ievadot lapiņas datorā, uzņēmums vēlas pakāpeniski pāriet pilnībā uz elektronisku formātu, vienlaikus atvieglojot klientu ikdienu," skaidro RNP.

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapa tiek izsniegta uz trīs mēnešiem. Tas nozīmē, ka klientiem RNP apkalpošanas centrs jāapmeklē vismaz reizi trijos mēnešos.