Rīgas dome palielinās pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem

18. Aprīlis

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja otrdien atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos, kas paredz vienreizējā svētku pabalsta paaugstināšanu politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem.


Pabalsta apmērs politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem tiks palielināts no 75 līdz 100 eiro. Pabalsta apjoms netika mainīts kopš 2008.gada.

2016.gadā pabalstu saņēma 3119 personas kopsummā par 234 525 eiro. Paredzēts, ka 2017.gadā pabalstu saņems 3104 personas, pabalsta izmaksai plānoti 310 400 eiro.

Galīgais lēmums par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.