Rīgas dome palielina pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem

2. Maijs, 2017

Rīgas dome otrdien atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos, kas paredz vienreizējā svētku pabalsta paaugstināšanu politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem.


Pabalsta apmērs politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem tiks palielināts no 75 līdz 100 eiro. Pabalsta apjoms netika mainīts kopš 2008.gada.

2016.gadā pabalstu saņēma 3119 personas kopsummā par 234 525 eiro. Paredzēts, ka 2017.gadā pabalstu saņems 3104 personas, pabalsta izmaksai plānoti 310 400 eiro.

Pabalsts tiek izmaksāts politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Rīgā. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī, bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.