Rīgas dome: nepiekrītam VARAM rosinājumam atļaut pilsētā dedzināt atkritumus

3. Decembris, 2019

Apstiprinot jaunos saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, Rīgas dome nepiekrita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ieteikumam un norādei, ka VARAM nesaskata pamatu aizliegt dedzināt nekompostējamos dārzu un parku atkritumus rudeņos un pavasaros, kad notiek teritoriju sakopšanas darbi.


Pašvaldības ieskatā bioloģisko atkritumu, tajā skaitā lapu un zaru dedzināšana galvaspilsētas teritorijā nav atļaujama, jo tā radīs vides papildu piesārņojumu, kaitēs gaisa kvalitātei, kā arī palielinās ogļskābās gāzes izmešu daudzumu atmosfērā. Turklāt, atļaujot neierobežotu bioloģiski noārdāmo parku un dārzu atkritumu dedzināšanu, nebūs iespējams izkontrolēt dedzināmā materiāla sastāvu un to, vai tajā neietilpst arī tāda veida atkritumi, kuru dedzināšana var nodarīt lielu kaitējumu videi un gaisa kvalitātei, kā arī radīt nesaskaņas starp pašvaldības iedzīvotājiem.

“Gaisa piesārņojums pilsētā ir jāsamazina, bet par vides jautājumiem atbildīgās ministrijas rosinājums novestu pie pretējā iznākuma. Varam iedomāties, kas notiktu, ja rudenī dzīvojamajos rajonos vai pat pilsētas centrā pagalmos sāktos kritušo lapu dedzināšana. Šāda darbība viennozīmīgi novestu pie gaisa kvalitātes pasliktināšanās,” norāda Mājokļa un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko

Pašreiz spēkā esošajos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus Nr.90 ir ietverta visa Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktā nepieciešamā informācija, kas jānorāda saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Savukārt sestdien, 30. novembrī, Rīgas dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā. Šis dokuments noteiks sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu. Saistošajos noteikumos ir ņemti vērā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ieteikumi un redakcionālie labojumi.

Saistošie noteikumi paredz, ka sadzīves atkritumu savākšana Rīgā tiks veikta, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītas vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus.

Lai atkritumu izvešana netraucētu iedzīvotāju naktsmieru, atkritumu izvešana (tvertņu iztukšošana un izvešana) būs aizliegta laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 5.00.

Paredzēts, ka Rīgā būs četras atkritumu apsaimniekošanas zonas. Tās būs Rīgas Austrumu izpilddirekcijas, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Kurzemes rajona un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Zemgales priekšpilsētas administratīvās teritorijas. Ja atkritumi tiks šķiroti, tad mājsaimniecības varēs retāk izvest nešķirotos atkritumus, un tādējādi maksāt mazāk par atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošajos noteikumos ir ņemtas vērā atkritumu apsaimniekošanas nozari regulējošo normatīvo aktu prasības, tostarp arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumi, kā arī pētījumā par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām norādītās rekomendācijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai. Ņemot vērā faktisko situāciju un statistiku par viena iedzīvotāja radīto atkritumu apjomu un saturu, saistošajos noteikumos aktualizēts regulējums par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, kas ļauj atkritumus izvest pat divas reizes retāk nekā tas bija līdz šim.

Jaunā saistošo noteikumu redakcija jau ir nosūtīta publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, un tie stāsies spēkā trešdien, 4. decembrī. Pašvaldība sekos līdzi jauno saistošo noteikumu ievērošanai un ir gatava tos vēl precizēt, ja būs tāda nepieciešamība.