Rīgas dome: MK rīkojuma projektā uzskaitīto pašvaldība jau ir realizējusi

3. Decembris, 2019

Rīgas domes priekšsēdētājs ir nosūtījis vēstuli Ministru Kabinetam (MK) un Vides un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) vēstuli, informējot, ka šodien MK darba kārtībai pievienotajā Rīkojuma projektā uzskaitītais, ko plānots uzdot pašvaldībai, jau ir izpildīts un tiek nodrošināta atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nepārtrauktība.


“Tas, kas patlaban notiek, ir mēģinājums novērst sabiedrības uzmanību no patiesām problēmām medicīnā, no Administratīvi teritoriālās reformas un citiem jautājumiem, kur patiešām ir krīze. Rīgā nekādas krīzes ar atkritumu apsaimniekošanu nav, to redz un saprot ikviens rīdzinieks. Atkritumi tiek un tiks izvesti arī pēc 11.decembra. Viss pārējais ir politiska retorika,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs. 

Savā vēstulē Rīgas dome informē MK, ka sarunu procedūras rezultātā ir panākta vienošanās ar SIA „Clean R”, SIA „Eco Baltia vide” un SIA „Lautus” par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas turpināšanu arī pēc 11. decembra, kad beigsies Ministru kabineta izsludinātā ārkārtējā situācija.

Tāpat 26. un 27. novembrī ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas kompānijām. Tie stāsies spēkā 12. decembrī un darbosies līdz dienai, kad tiks noslēgti jauni atkritumu apsaimniekošanas līgumi ar komersantiem, kas būs izraudzīti jaunā atklātā konkursā, vai arī līdz brīdim, kad stāsies spēkā Konkurences padomes gala lēmums par starp Rīgas pilsētas pašvaldību un AS „Tīrīga” noslēgto koncesijas līgumu.

 Noslēgtie līgumi paredz, ka atkritumu apsaimniekotājiem ir pienākums ar 2019. gada 12. decembri nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu, nepasliktinot pakalpojumu sniegšanas būtiskos nosacījumus, kādi klientiem bija spēkā līdz 2019. gada 11. decembrim.

 Līdz ar to visas darbības, kuras Rīkojuma projektā bija paredzēts uzdot Rīgas domei, jau ir veiktas un izpildītas, bet Rīkojuma projekts neatbilst faktiskiem lietas apstākļiem un nav lietderīgs.

 MK Rīkojuma projektā, kuru plānots izskatīt MK sēdē 3.decembrī, ir uzskaitīti sekojošie punkti, kurus plānots uzdot Rīgas domei, taču tie jau ir izpildīti:

- vienoties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, ka sarunu procedūras rezultātā noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu termiņš tiek noteikts līdz brīdim, kamēr ir spēkā ar šo rīkojumu pagarinātā izsludinātā ārkārtējā situācija;

- nepasliktināt sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nosacījumus, kādi attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā ir spēkā līdz 2019. gada 11. decembrim;

- ar 2019. gada 12. decembri nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar iepirkumu procedūras rezultātā izvēlētajiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem;

- nodrošināt, ka līdz ar šo rīkojumu pagarinātās izsludinātās ārkārtējās situācijas darbības laikā sadzīves atkritumu radītājiem vai valdītājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.