Rīgas dome izslūdina pieteikšanos brīvprātīgo darba programmu finansējumam

22. Janvāris, 2019

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina projektu konkursu Rīgas domes iestādēm brīvprātīgo darba programmu īstenošanai. Projektu konkursā drīkst piedalīties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) un Rīgas domes Labklājības departamenta (LD) padotībā esošās iestādes brīvprātīgo darbu programmu projektu finansiāla atbalsta saņemšanai. Projekta konkursa mērķis ir  sniegt finansiālu atbalstu brīvprātīgo darba programmu ieviešanai - mērķtiecīgi plānotām un ar brīvprātīgo darba palīdzību īstenotām aktivitātēm.


Ar brīvprātīgo darba palīdzību veicināt iedzīvotāju aktīvu sabiedrisko līdzdalību un sociālo iekļaušanu, dodot iespēju Rīgas iedzīvotājiem iegūt jaunas prasmes un zināšanas, sociālos kontaktus, izpaust savus talantus, īstenot savas idejas, pavadīt lietderīgi brīvo laiku, veicot brīvprātīgo darbu Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti projektu īstenošanai saskaņā ar pretendenta darbības jomu un mērķiem: nodarbību vadīšana/apmācība; aprūpes asistenta programma; pasākumu organizēšana; pasākumu vadīšana; informācijas sagatavošana un sniegšana; konsultāciju sniegšana; citas aktivitātes.

Maksimālais finansējums vienam projektam ir 1500 EUR, minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu projekta pieteikumu no iestādes vai tās struktūrvienības.

Kopējā plānotais finansējums konkursam ir 10 000 EUR.

Projektu īstenošana jāplāno laika posmā no 2019.gada 18.marta līdz 27.decembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 13.februāris plkst. 14.00.

Lai palīdzētu IKSD un LD padotības iestādēm sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs, kas notiks 30.01.2019., plkst. 15.00-17.00, Rīgas Kongresu namā, K.Valdemāra ielā 5, 214.kab. Semināram var pieteikties rakstot uz e-pastu irina.vasiljeva@riga.lv līdz 28.01.2019. Tiem, kas savlaicīgi būs pieteikušies uz semināru (norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pastu), pirms semināra tiks nosūtīti semināra materiāli.