Rīgas dome auklītēm maksās 116 eiro mēnesī

12. Maijs, 2016

Rīgas pašvaldība no šā gada 1.jūnija, kad valsts pārtrauks finansēt auklīšu pakalpojumus, līdzfinansēs bērnu pieskatīšanu.


Noteikts, ka pabalsta apmērs būs 116 eiro. Šī summa aprēķināta, ņemot par pamatu Vides un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto metodiku, pēc kuras aprēķina pašvaldības līdzfinansējumu privātiem bērnudārziem.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, auklītēm būs jānoslēdz līgums ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi. Saraksts, ar kurām auklītēm pārvalde būs noslēgusi līgumu, tiks publicēts www.e-skola.lv, sadaļā “Iestāžu katalogs”.

Līdzfinansējums paredzēts bērniem no pusotra gada vecumam līdz trīs gadu vecumam vai līdz brīdim, kad bērns saņem piedāvājumu no pašvaldības izglītības iestādes, bet ne ilgāk, kā bērnam jāuzsāk obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei.

Lai varētu saņemt auklīšu pabalstu, bērnam jābūt vismaz pusotru gadu vecam, un bērna un viena no bērna vecāku deklarētās dzīvesvietas adresei ir jābūt Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Vecākiem būs jānoslēdz līgums ar auklīti (auklītes pakalpojumu nedrīkst sniegt bērna vecāki), bērnam jābūt reģistrētam rindā uz pašvaldības bērnudārzu, pieteikumā norādītajam vēlamajam mācību sākšanas laikam ir jābūt pagājušam, kā arī pieteikumā nevar būt atzīmēts, ka pagaidām piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no pašvaldības bērnudārza vecāki nevēlas saņemt.

Tāpat līdzfinansējumu varēs saņemt tikai tad, ja pašvaldības bērnudārzs līdz 2016.gada 1.jūnijam bērnam nav piedāvājis vietu kādā no dārziņiem, uz kuru vecāki ir pieteikuši bērnu, kā arī bērns Valsts izglītības informācijas sistēmā nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts kā privātās, pašvaldības izglītības iestādes vai citas pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Gadījumā, ja bērnam tiks piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārzā, uz kuru bērns ir pieteikts, tad līdzfinansējuma izmaksa tiks pārtraukta.

Patlaban šie apmaksātie  pakalpojumi Rīgā tiek nodrošināti vairāk nekā 900 bērniem pie vairāk nekā 500 auklītēm.

Saistošie noteikumi vēl būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.