Rīgas Centrāltirgus rekonstrukcija un Skanstes apkaimes atjaunošana. Kā noritēs šie projekti?

11. Aprīlis

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas deputāti trešdien, 10. aprīlī, akceptēja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ievērojamiem projektiem – Rīgas Centrāltirgus kanālmalas un pagrabu pārbūvei, kā arī Skanstes apkaimes teritorijas labiekārtošanai.


Centrāltirgus atjaunošanai iecerēts realizēt divus projektus: „Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana” un „Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai”. Abus projektus īsteno Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, un tos plānots realizēt līdz 2022. gadam.

Foto: publicitātes

Būvdarbu gaitā tiks rekonstruēta kanālmalas teritorija no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai jeb no Gaļas līdz Zivju paviljonam. Izremontēs tramvaja ceļus un autostāvvietas, piegādes zonu pie kanāla nosegs ar terasi, ierīkos promenādi, veloceliņus, piestātni tūristu kuģīšiem. Tiks izveidots arī sava veida muzejs – interaktīva ekspozīcija par tirgus vēsturi, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kā arī ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā.

Foto: publicitātes

Savukārt pagrabu pārbūve ļaus ievērojami palielināt noliktavu un tirdzniecības platības. Tiks izremontēti slavenie tirgus pagrabi, kas savieno, piemēram, Sakņu, Gastronomijas, Piena un Gaļas paviljonu. Pagrabos atjaunos elektroinstalāciju un liftus, uzstādīs ugunsdrošības signalizāciju, ugunsdzēšanas sistēmu un aprīkojumu nepieciešamās temperatūras uzturēšanai.

Abu šo projektu kopējais budžets plānots 30 miljoni eiro. No tā 5,2 miljoni eiro būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, 3,2 miljoni eiro - valsts budžeta dotācija un 21,1 miljons eiro – Rīgas domes līdzfinansējums. Patlaban noslēdzies iepirkums par būvdarbiem un notiek sarunas ar konkursa uzvarētāju.

„Šis projekts ir svarīgs pilsētai, un tā virzīšanās uz priekšu ir apsveicama. Projekta nepieciešamību var skaidri redzēt, paskatoties uz kanālmalu, kur tagad dažas vietas ir gandrīz pirmsavārijas stāvoklī. Es arī gribētu pievērst uzmanību tam, ka pēc dažiem gadiem sāks īstenot „Rail Baltica” projektu, apkārt būs pavisam jauna sabiedriskā telpa, un pilsētas kanālam arī būs gandrīz tāda pati vērtība kā Rīgas parkiem un skvēriem,” norādīja Rīgas domes priekšsēdētāja p. i.

Foto: publicitātes

„Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas” projekts paredz līdz 2022. gadam kardināli pārveidot Skanstes apkaimi. Aizaugušu pamesto zemes gabalu un purvu vietā tur būs mūsdienīgs pilsētas rajons. Tiks atjaunota degradētā teritorija apmēram 18,7 ha platībā, kā arī izbūvēti un rekonstruēti Skanstes ielas un Ganību dambja posmi ar kopējo garumu 1,95 km.

Lai rajons būtu piemērots apbūvei, tiek plānots ierīkot sadzīves un lietus ūdens kanalizāciju, ūdensvadu un elektrības tīklus, uzcelt kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī sakopt infrastruktūru: ierīkot apgaismojumu, piebrauktuves, ietves un celiņus pie jauniem Lapeņu ielas, J. Dikmaņa ielas, J. Krūmiņa ielas, J. Daliņa ielas posmiem. Pārpurvotās teritorijas ne tikai nosusinās, bet arī papildinās ar dekoratīviem kanāliem un dīķi, kas kļūs par apkaimes atpūtas zonas sava veida „odziņu”. Šajā rajonā ierīkos bērnu rotaļlaukumus un trenažieru laukumus, kā arī skeitparku.

Foto: publicitātes

Projekta kopējais budžets plānots 20 miljoni eiro, no tā 4,7 miljoni eiro - ERAF finansējums, 1,65 miljoni eiro - valsts budžeta dotācija un 13,6 miljoni eiro - Rīgas domes līdzfinansējums. Projektu plānots realizēt līdz 2022. gadam.

„Tas kļūs par svarīgu soli ne tikai Skanstes apkaimes, bet arī visas Rīgas attīstībā. Projekts jāiekļauj Nacionālajā attīstības plānā. Rīdzinieki iegūs savā rīcībā milzīgu labiekārtotu teritoriju, kur ir ieplānota ne tikai publiskā telpa, bet arī, piemēram, jauniešu zinātnes centrs pēc slavenā Tartu „AHHAA” centra piemēra,” norādīja Rīgas domes priekšsēdētāja p. i.