Rīgas Centrālajā bibliotēkā izdod un prezentē daiļliteratūras sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” bibliogrāfisko rādītāju

15. Aprīlis

Latvijas Bibliotēku nedēļas laikā, 2019. gada 24. aprīlī plkst.15.00, Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) notiks bibliogrāfiskā rādītāja “Romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”” prezentācijas pasākums, kurā paredzēta arī tikšanās ar daiļliteratūras sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” grāmatu autoriem.


Rīgas Centrālā bibliotēka sagatavojusi un izdevusi bibliogrāfisko rādītāju “Romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts””. Rādītājā sniegta informācija par rakstniekiem, kuri piedalījušies apgādā “Dienas Grāmata” izdotās, 20. gadsimtam veltītās daiļliteratūras sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izveidē, apkopota literatūru par viņu daiļradi, kā arī publikācijas par sērijā ietvertajiem romāniem. Izdevumu ievada romāna sērijas idejas autores rakstnieces Gundegas Repšes ievadeseja.

Bibliogrāfiskā rādītāja struktūru veido 14 nodaļas. Pirmā nodaļa veltīta sērijai kopumā, pārējās – katram no 13 autoriem un viņu sarakstītajiem romāniem, kas kārtoti atbilstoši sērijas numerācijai. Sērijā piedalījušies šādi autori – Osvalds Zebris, Guntis Berelis, Pauls Bankovskis, Inga Gaile, Gundega Repše, Māris Bērziņš, Inga Ābele, Andris Akmentiņš, Nora Ikstena, Andra Manfelde, Kristīne Ulberga, Laima Kota un Arno Jundze. Autoriem veltītajās nodaļās ir vairākas apakšnodaļas: biogrāfiskas ziņas par rakstnieku, autora literārie darbi, literatūra par viņu un materiāli par sērijas romānu.

Bibliogrāfiskais rādītājs ir adresēts plašam interesentu lokam, noderīgu informāciju tajā atradīs gan bibliotekāri, gan skolotāji un skolēni.

Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde.