Rīgas bāriņtiesas un VSAC “Rīga” filiāles “Pļavnieki” tikšanās ar audžuģimenēm

28. Februāris, 2018

Rīgas bāriņtiesā šī gada 2.februārī pirmo reizi uz tikšanos sanāca Rīgas audžuģimenes. Tikšanās laikā no jauna tika aptaujātas esošās audžuģimenes, vai tās būtu gatavas uzņemt bērnus no aprūpes iestādēm vecumā līdz 3 gadiem (neieskaitot). Šādu vēlmi, aizpildot anketas, izteica 23 audžuģimenes. 


Bāriņtiesa, izvērtējot katras šīs audžuģimenes situāciju, secināja, ka mazos bērnus ģimenē varētu uzņemt vien 10 audžuģimenes. Dažas no audžuģimenēm norādīja, ka gribētu uzņemt ģimenē mazu bērnu, neskatoties uz to, ka tajās jau uzturas maksimāli pieļaujamais bērnu skaits, taču likums paredz, ka kopējais bērnu skaits, kas atrodas audžuģimenes ikdienas aprūpē, nedrīkst būt lielāks par sešiem (tai skaitā aizbildnībā esošie, adoptētie vai savi bērni), izņemot gadījumu, ja audžuģimenē vienlaikus ievieto sešus vai vairāk brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas). Viena no ģimenēm pati vēlāk atteicās uzņemt bērnu vecumā līdz 3 gadiem (neieskaitot).

Kopumā uz atkārtotu tikšanos 15.februārī Rīgas bāriņtiesā tika uzaicinātas 9 Rīgas audžuģimenes. Uz tikšanos tika pieaicinātas arī Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “Rīga” filiāles “Pļavnieki” sociālās darbinieces ar mērķi sniegt detalizētu informāciju par iestādē esošajiem mazajiem bērniem – par viņu veselības stāvokli un vajadzībām, sociālo situāciju, attiecībām ar vecākiem utt..

Uz tikšanos ieradās 2 Rīgas audžuģimenes. Sociālās darbinieces šīs audžuģimenes vizuāli iepazīstināja ar bērniem, parādot viņu fotoattēlus, izskaidroja, ko katram no bērniem nozīmē noteiktās diagnozes un kā tās var ietekmēt audžuvecāku dzīvi, kāda aprūpe bērniem ir nepieciešama, tāpat arī pastāstīja, ka visiem bērniem pēc ievietošanas institūcijā ir vērojama pozitīva dinamika attīstībā, kas noteikti tikai palielināsies, bērniem nonākot ģimeniskā vidē. Diemžēl pēc tikšanās klātesošās Rīgas audžuģimenes neizteica vēlmi uzņemties rūpes par šiem bērniem.

Šāda saruna strukturētā veidā starp bāriņtiesu, VSAC “Rīga” filiāli “Pļavnieki” un audžuģimenēm notika pirmo reizi, bet ne pēdējo. Rīgas bāriņtiesa turpinās meklēt audžuvecākus mazajiem bērniem un vēlreiz uzrunās pārējās audžuģimenes, kuras bija izteikušas vēlmi uzņemt ģimenē bērnus līdz 3 gadiem (neieskaitot), bet nebija ieradušās uz minēto tikšanos.

Šobrīd VSAC “Rīga” filiālē “Pļavnieki” uzturas 10 Rīgas pašvaldības bērni vecumā līdz 3 gadiem (neieskaitot).

Rīgas bāriņtiesa gaida jaunus pieteikumus no ģimenēm, kuras ir gatavas no ģimenes šķirtajiem bērniem sniegt savu atbalstu un iespēju augt ģimeniskā vidē. Rīgas iedzīvotāji ir laipni aicināti uz tikšanos ar Rīgas bāriņtiesas Ārpusģimenes aprūpes lietu nodaļas darbiniekiem apmeklētāju pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst. 14.00-19.00 un ceturtdienās no 9.00-12.00, Kalēju ielā 78.

Rīgas audžuģimenes apspriedušas pabalstu palielināšanu un jaunus pakalpojumus

Audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi: no jaunā gada pieaudzis pabalstu apmērs

Vēlos palīdzēt bērnam no bērnu nama. Ko darīt?