Rīgas bāriņtiesa: vecāku strīdi kaitē bērnam

17. Marts, 2017

Rīgas bāriņtiesa aicina vecākus pārvarēt emocijas strīdu gadījumā un bērna interesēs pievērsties racionālai vidusceļa rašanai.


Rīgas bāriņtiesā atklāj, ka strīdi vecāku šķiršanās gadījumos kļūst sarežģītāki un komplicētāki. Vecāki risina savas domstarpības nevis konstruktīvi, bet emocionāli, un tas neļauj veidot jēgpilnas un uz risinājumu vērstas sarunas.

Vecāki šķiršanos uzsāk kā cīņu, bieži vien atstājot bērna lomu bez vērības, lai gan vecākiem prioritāri ir jārespektē bērna vēlmes un viņa tiesības uzturēt attiecības ar abiem vecākiem.

Lietās, kurās bāriņtiesa sniedz atzinumu pēc tiesas pieprasījuma par saskarsmes tiesības noteikšanu šķirti dzīvojošam vecākam ar bērnu, dzīvesvietas vai viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanu, bāriņtiesa aizstāv bērna intereses un piedalās tiesas sēdēs, faktiski varētu teikt bērna advokāta lomā, sniedzot informāciju par bērna viedokli un vērtējumu (atzinumu) par bērna interesēm atbilstošu situācijas risinājumu. Šajās lietās Rīgas bāriņtiesas darbinieki piedalās vidēji 5 – 6 tiesas sēdēs dienā. Pagājušā gada laikā kopumā tās bija 1285 tiesas sēdes.

Jāpiebilst, ka diemžēl šajās situācijās vecāki līdz galam neizprot, ka strīdi un tiesāšanās, kas var ilgt pat vairākus gadus, palielina bērna psiholoģisko un sociālo problēmu risku, un vecāku škiršanās bērnam jebkurā gadījumā ir traumatiska, tāpēc arī Rīgas bāriņtiesa aicina vecākus pārvarēt emocijas, korekti izturēties vienam pret otru un savstarpējās nesaskaņas risināt mierīgā ceļā nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus, piemēram, apmeklējot šķirto pāru terapiju vai mediācijas pakalpojumus.