Rīgas bāriņtiesa pārceļas uz jaunām telpām

24. Novembris, 2017

Pilnā sparā rit darbi Tērbatas ielā 69, uz kurieni jau šī gada martā pārcelsies Rīgas bāriņtiesas un krīzes centra “Skalbes” darbinieki. Jaunās telpas būs plašākas un ērtākas – gan pašiem bāriņtiesas darbiniekiem, gan klientiem.


Pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma bijusi izglītības iestādes ēka Tērbatas ielā 69 tiek pielāgota Rīgas bāriņtiesas vajadzībām. Tā ir trīsstāvu ēka ar piecstāvu ķieģeļu piebūve, kurā kādreiz atradās Centra pamatskola, kas tagad ir apvienota ar Natālijas Draudziņas ģimnāziju.

Bez pašas ēkas remonta ir plānots labiekārtot teritoriju, uzstādīt liftu un nodrošināt pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atjaunot fasādi, nomainīt jumtu. Kopējā atjaunojamo telpu platība ir 2863,5 kvadrātmetri.

Foto: Riga.lv

Šobrīd ēkām jau ir nomainīts jumts, veikti visi demontāžas darbi un atjaunoti inženiertīkli. Norit iekštelpu pārplānošanas un elektroinstalāciju renovācijas darbi. Tiks ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, atjaunota fasāde.

Blakus ēkai tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums.

Pēc Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Ineses Ērgles vārdiem, pašreizējās bāriņtiesas telpas, kas atrodas Vecrīgā, darbiniekiem ir pārāk mazas. “Mēs sākām strādāt, kad mums bija 20 darbinieki. Tagad mums ir 136 darbinieki. Mums ir ļoti smagi darba apstākļi un klientiem telpas nav pārāk ērtas – šauri gaiteņi, nepietiek vietas. Nav ventilācijas, ēdināšanas bloka,” dalās Inese Ērgle.

Foto: Riga.lv

Jaunās telpas dos iespēju vadīt tiesas sēdes atbilstoši visā pasaulē pieņemtajiem standartiem. Ja līdz šim lēmumi tika pieņemti, palūdzot tiesas sēdes dalībniekus iziet aiz durvīm, tad tagad sēžu zālēs, tāpat kā rajonu tiesās, būs īpašas telpas, kurās tiesa varēs apspriesties un pieņemt lēmumu.

Tiks izveidota liela aktu zāle. “Vecajās telpās mums nav vietas, kur sapulcēt daudz cilvēku. Mums reizi nedēļā ir apmācības, saskaņā ar iekšējiem noteikumiem reizi trīs mēnešos mums ir jāsasauc sapulce, mēs tiekamies ar partneriem, tostarp arī no ārzemēm. Turklāt mēs esam valsts centrālā bāriņtiesa. Bet telpu mums ir par maz,” turpina bāriņtiesas pārstāve.

Foto: Riga.lv

Tiks ieviestas arī mūsdienīgas tehnoloģijas – video un audio konferences. “Katru gadu mēs izskatām arī starptautiskus gadījumus. Pašlaik pusgadu risinām lietu, kuras laikā mēs devāmies uz Angliju, lai tiesātos par vienu latviešu bērnu. Un mums ir jāizmanto Tieslietu ministrijas palīdzība, jo mums nav iespēju nopratināt cilvēkus ar videokonferences palīdzību. Iespējams, ka, ieviešot jaunās tehnoloģijas, mums nebūs tik bieži jādodas uz ārzemēm, bet sazināties varēsim biežāk,” atzīmēja Ērgle.

Foto: Riga.lv

Arī tiesas klienti bieži kā pierādījumus iesniedz video un audio materiālus. “Mēs ne vienmēr varam tos izmantot. Par piemēru ņemot tās pašas angļu tiesas, tur mēs redzam, kā visi sēdes dalībnieki tiesas zālē skatās lietas materiālus. Un tad nevar pateikt: “nē, tā nebija”. Vēl jo vairāk, ka mūsu kolēģi, pašvaldības policija, ir aprīkoti ar kamerām un var nofilmēt tos pašus gadījumus, kuru rezultātā bērni tiek izņemti no ģimenēm. Ja ir videopierādījumi, tad vecāks vairs nevar pateikt “Esmu saprātīgs, ar mani viss ir kārtībā”,” skaidro Inese Ērgle.

Vēl viena iespēja – veikt tiesas sēžu audioierakstus arhīvam. Pašlaik tiesa atrodas vēsturiskā ēkā – kultūras piemineklī, kurā, pēc tās statusa, šāda audioierakstu veikšana ir aizliegta.

Foto: Riga.lv

Ēkas pirmajā stāvā atradīsies krīzes centrs “Skalbes” ar vairākiem konsultāciju kabinetiem, tai skaitā arī telefona konsultācijām paredzētiem kabinetiem, atpūtas un administratīvajām telpām. Pašai tiesai pirmajā stāvā tiks izveidots informācijas centrs, tiesas sēžu zāles, tiesas sēžu sekretariāta telpas.

Biežas Rīgas bāriņtiesas apmeklētājas ir māmiņas ar ratiņiem un cilvēki invalīdu ratiņos. Tagad, lai apmeklētu pašvaldības iestādi, viņiem ir jāsaskaras ar dažādām grūtībām – uz tiesu ved bruģēts ceļš un kāpnes. Jaunajā ēkā pie ieejas pakāpienu nebūs, sēžu zāle atradīsies pirmajā stāvā. Uz pārējām telpām varēs nokļūt ar liftu.

Foto: Riga.lv

Atsevišķi aprīkos tā saucamās pārrunu telpas, kur, piemēram, tiesas klienti varēs aprunāties ar advokātu.

Visus būvdarbus ir plānots pabeigt līdz nākamā gada 30. janvārim. Lifts tiks nodots ekspluatācijā nākamā gada maijā, savukārt Rīgas bāriņtiesa un krīzes centrs “Skalbes” uz jaunajām telpām varēs pārcelties jau 2018. gada martā.

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv