Rīgas bāriņtiesa: mēs neveicam notariālās darbības

22. Jūnijs, 2018

Sākoties skolēnu brīvlaikam un atvaļinājumu periodam, iedzīvotāji aktīvi interesējas par pilnvarām bērna izceļošanai no valsts vai par pilnvarām radiniekiem pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.


Iedzīvotāji ir dzirdējuši, ka šādas pilnvaras var noformēt gan pie zvērināta notāra, gan bāriņtiesā, bet pauž neizpratni, kad bāriņtiesa atsaka šādu iespēju.

Rīgas bāriņtiesā skaidro, ka Bāriņtiesu likuma 2.panta otrā daļa nosaka, ka novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra.

Tas nozīmē, ka bāriņtiesa pilda notariālās funkcijas tikai tad, ja novadā, novada pilsētā vai pagastā nav zvērināta notāra. Piemēram, lielākajās Latvijas pilsētās, tai skaitā Rīgā, bāriņtiesa neveic notariālās darbības. Lai noformētu vēlamās pilnvaras, Rīgā deklarētām personām jāvēršas pie jebkura zvērināta notāra.