Rīga un Sanktpēterburga pārrunā līdzšinējo un turpmāko sadarbību

18. Oktobris, 2019

Ceturtdien, 17.oktobrī, Rīgas domes priekšsēdētājs tikās ar Sanktpēterburgas vicegubernatoru Vladimiru Kņagininu un atbildīgajiem pilsētas dažādu nozaru pārstāvjiem. Delegācija Rātsnamā viesojās par godu Sanktpēterburgas dienām Rīgā, kuras notiek no 17. līdz 19. oktobrim.


Rīgas domes priekšsēdētājs un Sanktpēterburgas vicegubernators pārrunāja sadarbību kultūras un izglītības sfērās, investīciju piesaistē, kā arī tūrisma un pilsētvides sakārtošanas jautājumos. Īpašs jautājums, par kuru vienojās turpmākā sadarbībā skar to, ka abu pilsētu vēsturiskie centri ir pasaules UNESCO kultūras mantojuma sarakstos. No vienas puses lielais tūristu pieplūdums ar kruīzu kuģiem ir pienesums pilsētu ekonomiskajai situācijai, no otras – tas nebūt neveicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Līdz 2006. gadam Rīgas sadarbību ar Sanktpēterburgu noteica 1997. gada 4. oktobrī parakstītais protokols par sadarbību starp Rīgas domi un Sanktpēterburgas administrāciju ar pielikumu „Starptautiskās sadarbības programmas Baltijas reģionā”. 2006. gada 23. martā Sanktpēterburgas dienu laikā tika parakstīta jauna Vienošanās starp Rīgas domi un Sanktpēterburgas Valdību par sadarbību tirdzniecības, ekonomikas, zinātnes, tehnikas, tūrisma un kultūras jomās.

Galvenie sadarbības virzieni ir transporta un ceļu saimniecība, komunālā saimniecība un inženierinfrastruktūra, pieredzes apmaiņa jauno tehnoloģiju pielietojumā rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu attīrīšanā, pazemes komunikāciju celtniecībā, pilsētplānošanas jomā. Tiek atbalstīta sadarbība sociālajā, kultūras un zinātniski tehniskajā jomā, tūrisma, veselības aprūpes, izglītības, sporta, speciālistu sagatavošanas un pārkvalificēšanas, nacionālo kultūras biedrību, sabiedrisko un politisko organizāciju savstarpējās sadarbības jomā.