Rīgā turpina samazināties trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju skaits

12. Marts

Rīgā arī šogad turpina samazināties trūcīgo un maznodrošināto personu, kā arī sociālo pabalstu saņēmēju skats, liecina Rīgas domes Labklājības departamenta apkopotā informācija.


Trūcīgo personu skaits Rīgā pēdējā mēneša laikā ir samazinājies par 100 personām vai 2%, savukārt pēdējā pusgada laikā tas samazinājies par 278 personām vai 6% Savukārt maznodrošināto personu skaits Rīgā pēdējā mēneša laikā samazinājies par 79 personām vai 1%, savukārt pēdējā pusgada laikā tas samazinājies par 638 personām vai 5%.

2020.gada februārī sociālo pabalstu saņēmēju skaits salīdzinot ar 2020.gada janvāri ir samazinājies par 4% jeb 351 personu, bet sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs pieaudzis par 10% jeb 90 284 eiro. Izlietotā finansējuma pieaugums saistīts gan ar pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai apmēra pieaugumu bērniem, izmaksātā pabalsta cietā kurināmā iegādei pieaugumu un pabalsta pieaugumu komunālo pakalpojumu apmaksai.

2020.gada janvārī un februārī rīdziniekiem sociālajos pabalstos izmaksāti 1 923 631 eiro.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2020.gada divos mēnešos salīdzinot ar 2019.gada diviem mēnešiem ir samazinājies par 12% jeb 1326 personām, bet pabalstiem izmaksātais finansējums samazinājies par 10% jeb 209 820 eiro.

2020.gada februārī Rīgas Sociālais dienests pieņēma 163 negatīvus lēmumus, atsakot sociālo palīdzību. Biežākais atteikuma iemesls - 34% no visiem negatīvajiem lēmumiem – klienta vidējie ienākumi pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos kritērijus; 11% gadījumu sociālā palīdzība atteikta, jo klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, nav uzrādījis visus ienākumus, 7% gadījumu klients ir zaudējis bezdarbnieka statusu, 6% personai pieder īpašums, kas uzskatāms par resursu pamatvajadzību nodrošināšanai, bet 5% personai ir naudas līdzekļu uzkrājums.

2020. gadā rīdziniekiem ir pieejami 17 sociālo pabalstu veidi – gan vienreizēji, gan ikmēneša pabalsti visdažādāko dzīves situāciju gadījumos, kā arī 45 sociālo pakalpojumu veidi.