Rīgā tiks nosiltināti 32 bērnudārzi

2. Maijs, 2017

Rīgas domes Īpašuma departaments par 8,2 miljoniem eiro nosiltinās 32 pirmsskolas izglītības iestādes. Šādu lēmumu pieņēmusi Rīgas dome.


Projekta ietvaros plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdfinansējumu 6 miljonu eiro apmērā. Savukāŗt Rīgas pašvaldība tajā plāno ieguldīt 2,256 miljonus eiro.

Kompleksus energoefektivitātes pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai plānots veikt PII "Māra", "Pērlīte", "Dzirnaviņas", "Dardedze", "Kadiķītis", "Kamolītis", "Annele", "Laismiņa", "Imanta", "Kamenīte", "Margrietiņa".

Tāpat darbus veiks Rīgas 266., Rīgas 273., Rīgas 259., Rīgas 270., Rīgas 106., Rīgas 234., Rīgas 104., Rīgas 46., Rīgas 215., Rīgas 80., Rīgas 154., Rīgas 220., Rīgas 14., Rīgas 62., Rīgas 255., Rīgas 261., Rīgas 243., Rīgas 197. un Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādē un vēl vienā, kas tiks precizēta pēc 2018. gada 31. decembra.