Rīga pastāstīja citām Eiropas pilsētām par saviem risinājumiem sociālās palīdzības jomā

25. Oktobris, 2019

Aizvadītājā nedēļas nogalē Berlīnē notika Eiropas Sociālā tīkla (Europe Social Network, www.esn-eu.org) organizētā darba grupa “Gadījumu pārvaldības sistēmas, ko izmanto sociālie dienesti” sanāksme. Uz šo darba grupu uzaicinājumu saņēma arī Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvis.


Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvis dalījās ar pieredzi par Rīgas pilsētas pašvaldības informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmu “SOPA”, kas paredzēta pašvaldības sociālās palīdzības klientu uzskaitei un sociālās palīdzības procesa administrēšanai, kura sevī integrē valsts un pašvaldību kopā vairāk kā 20 datu reģistrus, piemēram, Iedzīvotāju reģistrs, VSAA, Zemesgrāmata, CSDD u.c. publiskie reģistri.

Paredzēts, ka darba grupa darbosies līdz 2021. gadam ar mērķi izvērtēt tehnoloģiju pieaugošo lomu sociālo pakalpojumu sniegšanā, izpētīt normatīvo un politisko kontekstu, dalīties ar paraugprakses piemēriem, lai rezultātā izveidotu labās prakses materiālu, kurš būtu pieejams sociālās jomas ieinteresētajām pusēm.

Vairāk informācijas:

www.esn-eu.org/events/working-group-digitalisation-social-services.

Eiropas Sociālais tīkls ir izveidots, lai apgūtu inovatīvus risinājumus un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Tas apvieno institūcijas, kuras veido, pārvalda un īsteno sociālos pakalpojumus. Rīgas domes Labklājības departaments ir tīkla biedrs kopš 2013. gada.