Rīgā paplašinās veselības aprūpes pabalsta saņemšanas iespējas

20. Februāris, 2018

Rīgā iecerēts paplašināt veselības aprūpes pabalsta saņemšanas iespējas vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem. 


To paredz otrdien, 20. februārī, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejā atbalstītie grozījumi saistošajos noteikumos „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Lai palielinātu Rīgā dzīvojošo vecuma/invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumu un pēc šī pakalpojuma un izdevumu par īri/apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem apmaksas nodrošinātu šiem iedzīvotājiem garantēto minimālo ienākumu līmeni, tiek paredzēts pabalsta veselības aprūpei ietvaros  piešķirt jaunu materiālā atbalsta veidu –  pabalstu pacienta iemaksas un līdzmaksājuma segšanai  par valsts  apmaksāto veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu.

Pēc visu izdevumu segšanas par pakalpojuma saņemšanu slimnīcā un maksājumiem par dzīvokļa īri personas rīcībā jāpaliek pašvaldības noteiktajam garantētajam minimālajam ienākumu līmenim – 128,06 eiro mēnesī atbilstoša summa. Ja ienākumi būs zemāki, persona varēs pretendēt uz pašvaldības pabalstu pacienta iemaksu un līdzmaksājumu segšanai par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu slimnīcā.

Rīgas domes Labklājības departamenta aprēķini liecina, ka šādu iespēju varētu izmantot aptuveni 1000 iedzīvotāji.

Saistošie noteikumi vēl būs jāpieņem Rīgas domei, un tie stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.