Rīgā notiks konkursa – festivāla „Mēs Latvijai!” laureātu koncerts

8. Novembris, 2017

Ceturtdien, 9. novembrī, plkst. 18.00 kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notiks Latvijas bērnu un jauniešu konkursa – festivāla „Mēs Latvijai!” noslēguma koncerts un laureātu apbalvošanas ceremonija.


Konkurss – festivāls tika rīkots, lai veicinātu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij. Tajā piedalījās Latvijā dzīvojošo dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 25 gadiem. Viņi ar muzikāliem, dejas vai teatrāliem priekšnesumiem iepazīstināja ar savu nacionālo kultūru.

Konkursa – festivāla pirmajā kārtā tika izvērtēti iesūtītie video ieraksti, bet konkursa otrajā kārtā priekšnesumi tika vērtēti klātienē.

Konkursu – festivālu organizēja divas nevalstiskās organizācijas – biedrība „Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija” un biedrība „Sadarbības platforma” ar Kultūras ministrijas un Rīgas pašvaldības atbalstu.