Rīgā noritēs bezmaksas projekts jauniešiem

17. Jūlijs, 2017

Projekta "Proti un dari!" ietvaros jauniešiem ir iespēja piedalīties interešu un iemaņu attīstības programmās, piedalīties dažādos pasākumos, kurus rīko gan sabiedriskās, gan valsts organizācijas. 


Projekts paredzēts cilvēkiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās un nav reģistrēti kā bezdarbnieki.

Projekts “PROTI un DARI!” norisinās visā Latvijā no 2014. gada septembra līdz 2018. gada decembrim. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām.

Rīgas pašvaldībā JSPA sadarbības partneris ir Rīgas domes Labklājības departaments, savukārt projekta stratēģiskie partneri ir Rīgas Sociālais dienests un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projekta ietvaros jauniešiem tiek nodrošinātas individuālās pasākumu programmas prasmju un interešu attīstīšanai, kurās tiek ietvertas gan formālās un neformālās mācīšanās aktivitātes, gan dalība pasākumos un nevalstisko organizāciju rīkotajās aktivitātēs, gan profesijas specifikas iepazīšanas pasākumi un speciālistu konsultācijas. Individuālā pasākumu programma var ilgt no viena līdz četriem mēnešiem (atsevišķos gadījumos līdz deviņiem mēnešiem), katrā mēnesi jaunietim nodrošinot vismaz 24 stundas aktivitāšu, kā arī mentora un programmas vadītāja atbalstu.

Par Rīgas pašvaldības projekta "PROTI un DARI!" aktualitātēm ir iespējams uzzināt projekta Facebook lapā www.facebook.com/PROTIunDARI , savukārt informācija par projekta norisi citās Latvijas pašvaldībās ir pieejama adresē http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari