Rīgā gada laikā ievērojami samazinājies trūcīgo un maznodrošināto skaits

11. Marts, 2016

Rīgā gada laikā trūcīgo personu skaits samazinājies par gandrīz ceturtdaļu jeb 24%, bet maznodrošināto personu skaits samazinājies par 15%.


Salīdzinot 2015.gada februāri, kad trūcīgo personu skaits bija 11 040, šā gada februārī trūcīgo personu skaits ir samazinājies par 24% vai 2656 personām. Savukārt salīdzinot februāri ar janvāri, mēneša laikā trūcīgo personu skaits samazinājies par 1% jeb 85 personām (janvārī bija reģistrēti 8469 trūcīgie, bet februārī – 8348).
 
2015.gada februārī maznodrošināto personu skaits bija 21 392, bet šā gada februārī - 18 095, kas nozīmē, ka  maznodrošināto skaits gada laikā ir samazinājies par 15% vai 3297 personām. Salīdzinot februāri ar janvāri, maznodrošināto skaits samazinājies par 1% vai 165 personām.
 
2016.gada plāns sociālajiem pabalstiem Rīgas domes budžeta programmā  „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”  ir 17 426 770 eiro, no kuriem gada pirmajos divos mēnešos izlietoti 2 349 783 eiro vai 13% no gada plāna.
 
Februārī sociālo pabalstu saņēmēju skaits salīdzinot ar janvāri ir pieaudzis par 2% vai 268 personām un sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs pieaudzis par 4% vai 50 603 eiro. Tas skaidrojams ar to, ka klienti vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalstu 2016.gada februārī saņēma 9261 rīdzinieks, bet 2016.gada janvārī - 8949 rīdzinieki.
 
Sociālo pabalstu saņēmēju skaits šā februārī bija 12 501, kas salīdzinot ar 2015.gada februāri, kad pabalsts tika izmaksāts  16 716 personām,  ir samazinājies par 4215 personām vai par 25%, un pabalstiem izmaksātais finansējums samazinājies par 201 696 vai 14%.
 
2016.gada februārī Rīgas Sociālajā dienestā tika saņemti 5450 rīdzinieku iesniegumi ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību, tika aizpildīta 5057 iztikas līdzekļu deklarācijas, sociālās palīdzības sociālā darba speciālisti ir snieguši 2647  konsultācijas klātienē, un veikuši 1266 apsekošanas klientu dzīves vietā.
 
2016.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu - Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”. Janvārī-februārī Rīgas Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu 482 skolēniem.
 
2016. gada februārī ar vienreizēju pabalstu 150 eiro apmērā Rīgas pašvaldībā tika sveikti deviņi rīdzinieki, kuri sasnieguši simts un vairāk gadu vecumu, viena persona nosvinējusi 106.dzimšanas dienu.
 
Vairāk informācijas par galvaspilsētā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem var saņemt zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni  80005055, vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni darba dienās darba laikā 67105048, kā arī  mājas lapā www.ld.riga.lv.