Rīgā atklās jaunu īslaicīgās uzturēšanās mītni “Austra”

13. Maijs, 2017

Otrdien, 16.maijā, plkst.11 Maskavas ielas 221.nama ceturtajā stāvā tiks atklāta īslaicīgās uzturēšanās mītne “Austra”, kas sniegs pakalpojumu cilvēkiem ar mērķi atrast pastāvīgu dzīvesvietu.


Īslaicīgās mītnes pakalpojumu nodrošinās biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, ar ko Rīgas domes Labklājības departamentam ir ilggadēja un pozitīva sadarbība. Īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Austra” paredzētas vietas līdz 50 klientiem diennaktī, kas kopā ar pašreizējo pakalpojumu sniedzēju – biedrību “Latvijas Sarkanais krusts” nodrošinās ar īslaicīgu dzīvesvietu 102 krīzes situācijā nonākušas personas.

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek nodrošināts ģimenēm un personām – Rīgas Sociālā dienesta klientiem, kas krīzes situācijā palikuši bez dzīvesvietas un sadarbojas ar sociālo darbinieku savas sociālās situācijas uzlabošanā. Šī pakalpojuma mērķis ir sniegt īslaicīgu mājvietu, lai ģimene varētu koncentrēties mājokļa atrisināšanas jautājumam, kas ir svarīgs priekšnosacījums ģimenes sociālajai funkcionēšanai.

Kopš 2013. gada aprīļa pakalpojumu Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”. Līdz šim brīdim sociālā pakalpojuma ietvaros ar pagaidu dzīvesvietu līdz 6 mēnešiem tiek nodrošinātas līdz 52 personām diennaktī. Īslaicīgās mītnes pakalpojums ir ļoti aktuāls un pieprasīts Rīgas Sociālā dienesta klientu vidū.

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu 2016. gadā pakalpojumu saņēma 166 personas,  2015.gadā -180 personas.