Rīdziniekus aicina uz sapulci RTP2030 ierosinājumiem

12. Marts

2018. gada 26. martā plkst. 16.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 notiks informatīva sanāksme par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju sniegtajiem atzinumiem.


RTP2030 redakcijas publiskā apspriešana norisinājās vienlaicīgi ar Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu no 2018. gada 9. janvāra līdz 2018.gada 8. februārim.

Sanāksmē tiks sniegts ziņojums par saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, kas ietvers apkopojumu par priekšlikumu galvenajām tēmām un skartajām teritorijām, institūciju viedokļiem.

Balstoties uz saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju sniegtajiem atzinumiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments plāno gatavot un virzīt izskatīšanai Rīgas domē lēmumprojektu par RTP2030 redakcijas pilnveidošanu. Priekšlikumi, kas attiecas uz RTP2030 izstrādi, tiks vērtēti, izstrādājot plānojuma pilnveidoto redakciju.

Vairāk informācijas iespējams atrast portālā www.rdpad.lv, sadaļā "Teritorijas plānošana – Izstrādē". Piedalīties 26. marta sēdē var ikviens interesents.