Rīdziniekiem pērn piegādāti gandrīz 40 miljoni kubikmetru ūdens

3. Janvāris

Pēc SIA „Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta datiem, pērn Rīgā patērētājiem kopumā piegādāti 39 772 tūkstoši kubikmetru ūdens, kas ir mazliet vairāk nekā 2018. gadā, kad piegādātā ūdens apjoms bija 39 148 tūkstoši kubikmetri.


No kopējā ūdens piegādes apjoma 53,1 % jeb aptuveni 21 100 tūkstoši kubikmetri ūdens sagatavoti pazemes ūdensgūtvē „Baltezers-Zaķumuiža”, bet 46,9% jeb 18 672 tūkstoši kubikmetri ūdens sagatavoti Ūdens stacijā „Daugava”.

Lielākā daļa dzeramā ūdens patērētāju Daugavas kreisajā krastā ūdeni saņem Daugavas upes baseina Rīgas HES zonā. Šeit ūdens tiek ņemts upes dziļākajos slāņos un ar sūkņu palīdzību pa cauruļvadiem nogādāts Ūdens stacijā „Daugava”, kur to sagatavo atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes prasībām.

Savukārt dzeramā ūdens patērētājus Daugavas labajā krastā ar centralizēto ūdensapgādi lielākoties nodrošina pazemes ūdensgūtve „Baltezers-Zaķumuiža” – kur ūdens tiek iegūts no pazemes urbumiem „Baltezers”, „Baltezers 1”, „Baltezers 2”, „Zaķumuiža” un „ Remberģi”.