Rīdziniekiem atkritumu apsaimniekošanā saglabājas līdzšinējā kārtība

12. Septembris, 2019

Rīgas dome ir vienojusies, ka trīs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kompānijas: „Eco Baltia vide”, „Clean R” un „Lautus” no šā gada 15. septembra turpinās nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar līdzšinējiem noteikumiem, saglabājot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un maksu.


Lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas līdz šim saņēma pakalpojumu no „Pilsētvides servisa”, tiek organizēta sarunu procedūra, kuras rezultāti būs zināmi tuvākajā laikā.

„Pamatojoties uz to, ka Rīgā tika ieviesta ārkārtējā situācija, pašvaldībai bija iespēja īsā laikā periodā atrisināt šo jautājumu. Pakalpojums tiks sniegts visā  pilsētā tādā pat apjomā, kā tas bija darīts līdz šim,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs.

Atkritumi tiks izvesti neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs būs noslēdzis līgumu ar sarunu procedūras rezultātā izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiks piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

 Ministru kabinets trešdien, 11. septembrī, izsludināja ārkārtējo situāciju, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu nepārtrauktību Rīgas administratīvajā teritorijā, nepalielinot administratīvo un finansiālo slogu atkritumu radītājiem vai valdītājiem.

Foto:

%%_photo_76713_%%%%_photo_76713_%%

 Rīgas pašvaldībā situācija atkritumu apsaimniekošanas jomā aktualizējas pēc Konkurences padomes lēmuma, kas uzdot pašvaldībai un SIA „Getliņi EKO” nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

 Iedzīvotāju un juridisko personu ievērībai - nekādas darbības saistībā ar atkritumu līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu nav jāveic!

Papildinformāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var iegūt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, zvanot uz tālruņiem: 67012986 un 67181241 vai rakstot uz e-pastu: atkritumi@riga.lv.