Rīdzinieki jautā: vai šogad būs pieejami jauni sociālie mājokļi?

10. Janvāris, 2018

Rīgas pašvaldības 2018. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi cilvēkiem, kuri gaida rindā, lai saņemtu sociālo dzīvokli. 2018. gadā plānots atjaunot un sagatavot izīrēšanai aptuveni 150 dzīvokļus, tostarp arī veicot ēkas Valdlauču ielā 10 pārbūvi. Šobrīd šos dzīvokļus nav iespējams piedāvāt izīrēšanai dzīvokļus to tehniskā stāvokļa dēļ, jo dzīvoklis nav raksturojams kā dzīvošanai derīga telpa.


Kopējais finanšu apjoms ir 2, 2 miljoni eiro, t.sk. papildus piešķirti 1,4 miljoni eiro.

Rīgas pašvaldības īpašumā ir vairāk kā 13 tūkstoši dzīvokļi, kas atrodas dažādās Rīgas pilsētas vietās, kā arī Ādažos, Siguldā, Baldonē, Olainē un Silakrogā. Precīzu atjaunojamo dzīvokļu adreses šobrīd vēl nevar pateikt, jo to atjaunošanas darbi notiek rindas kārtībā, atbilstoši Dzīvokļu pārvaldes sagatavotajam sarakstam. Šobrīd, pamatojoties uz Rīgas domes dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumiem, remontējamo telpu sarakstā iekļauti 137 dzīvokļi, taču sarakts tiek regulāri papildināts.

Atjaunošanai nodotie dzīvokļi ir neapdzīvoti no dzīvokļa atbrīvošanas brīža līdz to nodošanai izīrēšanai jaunajam īrniekam, kas aizņem apmēram no 1 līdz 2 gadiem.

Dzīvokļu atjaunošanas remontdarbu apjoms atkarīgs no konkrēta īpašuma tehniskā stāvokļa. Atjaunošanas darbi var ietvert – pilnu dzīvokļu kosmētisko remontu, nepieciešamības gadījumā arī logu, iekšdurvju un ārdurvju bloku nomaiņu, grīdas segumu maiņu, ūdensapgādes, siltumapgādes un elektroenerģijas apgādes sistēmu atjaunošanu. Izremontētajos dzīvokļos ir atjaunots santehnikas aprīkojums (izlietne, krāni, maisītāji, pievadi utt.) un gāzes vai elektriskā plīts.
Atjaunotie dzīvokļi tiks izīrēti pašvaldības palīdzībai reģistrētām personām atbilstoši Rīgas domes 15.06.2015 saistošiem noteikumiem nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” līdz 2019. gadam plāno realizēt trīs sociālo dzīvojamo māju būvniecību Bolderājā, Mežrozīšu ielā, kur atradīsies 266 dzīvokļi, telpas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajam centram, dienas centram, veselības centram. Projektēšanai un būvniecībai plānots līdz 15,2 miljoniem eiro.

Rīdzinieki jautā: vai sociālo mājokli var nodot mantojumā?

Kā saņemt mājokli no pašvaldības?

Rīdzinieki jautā: kad tiks uzbūvētas jaunas sociālās mājas?