Rīdzinieki jautā: vai iedzīvotāji var mainīt atkritumu izvešanas mašīnu atbraukšanas grafiku?

10. Jūlijs, 2019

Vasara ir atvaļinājumu laiks, kad iedzīvotāji atstāj savus mājokļus, tāpēc atkritumu daudzums samazinās. Taču dažās mājsaimniecībās notiek tieši pretēji – skolēni pavada brīvlaiku mājās un atkritumu daudzums tikai palielinās. Vai iedzīvotāji var ietekmēt atkritumu izvešanas grafiku? Uz šo jautājumu atbild “Rīgas namu pārvaldnieks” speciālisti.


Katrai daudzdzīvokļu ēkai ir individuāls atkritumu izvešanas biežums un grafiks, kas ir cieši saistīts ar iedzīvotāju daudzumu, atkritumu šķirošanas čaklumu, atkritumu apsaimniekotāju maršrutiem, grafikiem u. tml.

Atkritumu konteineru skaitam un apjomam, kā arī izvešanas grafikam jābūt tādam, lai neveidotos atkritumu pārbērumi. Pārvaldnieks uzrauga gan atkritumu konteineru izvešanas grafiku, gan apjomu, tomēr, ja dzīvokļu īpašnieki ir novērojuši, ka atkritumu konteineri ir pārpildīti, par to jāinformē nama pārvaldnieks, kurš attiecīgi saskaņos vai nu konteineru skaita, tilpuma vai izvešanas biežuma izmaiņas ar atkritumu apsaimniekotāju. Strīdu gadījumā tiek organizētas kopsapulces, kurās arī tiek apspriesti visi neskaidrie un aktuālie jautājumi.

Jāatceras, ka atkritumu izvešanas biežums un daudzums ietekmē izmaksas, kas tiek aprēķinātas par šo pakalpojumu. Taču nama apsaimniekotājs racionāli izvērtē atkritumu izvešanas mašīnu atbraukšanas grafiku – pustukšu atkritumu konteineru dēļ neviena mašīna papildus nebrauks.

Biežāka atkritumu konteineru iztukšošana ir arī viens no iedarbīgākajiem instrumentiem, lai mazinātu grauzēju izplatību.
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” arī aicina izmantot atkritumu šķirošanas iespējas, kas ne vien mazina mūsu negatīvo ietekmi uz vidi, bet arī samazina izdevumus par atkritumu izvešanu.

Lai pārrunātu biežāku atkritumu izvešanu, ir jāsazinās ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”: