Rīdzinieki jautā: ko darīt, ja pienāk iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka komunālais rēķins?

7. Marts, 2019

Iegādājoties dzīvokli, ir neizbēgama dokumentu lavīna un noteiktu datu izmaiņas. Tostarp arī jaunā īpašnieka un deklarēto personu norādīšana komunālo pakalpojumu rēķinā. Kā to izdarīt, pastāsta pašvaldības uzņēmuma "Rīgas namu pārvaldnieks" speciālisti.


Jaunajam dzīvokļu īpašniekam atsevišķi jāinformē pārvaldnieks, ja notikusi dzīvokļa īpašnieka maiņa, dodoties uz jebkuru RNP Klientu apkalpošanas centru, uzrādot īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, kā arī jānoslēdz apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgums.

Agrāk noteikti bija jāiesniedz arī izziņa par deklarēto personu skaitu. Šo darbību vairs nevajag veikt jau kādu laiku. Katra mēneša sākumā RNP saņem datus (cilvēku skaitu) no PMLP par to, cik cilvēku ir deklarējušies dzīvokļa īpašumā.

Dati par dzīvoklī deklarēto personu skaitu tiek izmantoti tikai vienam mērķim - lai apmaksātu samaksu par atkritumu izvešanu. Maksa par atkritumu izvešanu tiek aprēķināta atbilstoši MK noteikumu Nr. 1013 17.4.1. punktam - proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma.

Taču dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par citādāku aprēķināšanas metodiku un lēmumu iesniegt pārvaldniekam.