Rīdzinieki jautā: kādos gadījumos nepieciešams būvvaldes saskaņojums šķūņa vai lapenes būvniecībai?

14. Maijs, 2019

Kas jāņem vērā, projektējot un būvējot šķūni vai lapeni? Uz jautājumiem atbild Būvvaldes speciālisti.


Vai nepieciešams projekts?

Primāri – nepieciešams pievērst uzmanību zemesgabala platībai, konfigurācijai, ka arī plānotās lapenes vai šķūņa izvietojumam. Jāņem vērā, ka mazēkas būvniecība zemesgabala priekšpagalmā - ir aizliegta. Tādēļ pirms projektēšanas ir jāizvērtē pieejamā iekšpagalma apjoms.

Šķūnis un lapene ir mazēkas, kuru būvniecībai ir nepieciešama dokumentācija. Ja plānotās būves laukums nepārsniedz 25m2 (rūpnieciski ražotām 60m2), būvniecību var īstenot, izstrādājot paskaidrojuma rakstu. To var izstrādāt pats pasūtītājs, nepiesaistot arhitektu.

Foto: infografika

Projektēšanas prasības

Izstrādājot paskaidrojuma rakstu nepieciešams ievērot spēkā esošos būvniecību regulējušo normatīvo aktu prasības, piemērām, attālumu līdz dzīvojamai mājai, kaimiņu īpašuma robežai un kaimiņu īpašumā esošajām būvēm, ka arī ugunsdrošības prasības. Ja ir iecere mezēku izvietot tuvāk par normatīvajos aktos noteikto – nepieciešams kaimiņu saskaņojums.

Foto: infografika