Rīdzinieki jautā: kad visiem bērnudārzu audzēkņiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana?

15. Marts, 2017

Šo jautājumu uzdod daudzi Rīgas iedzīvotāji. Un, patiešām – skolēniem taču brīvpusdienas tiek nodrošinātas!


Atgādinām, ka pagājušajā gadā Rīgas pašvaldību skolās visi skolēni no 1. līdz 9. klasei pusdieno par velti. No jaunā gada Rīgas dome sāka apmaksāt ēdināšanu arī tām Rīgas mācību iestādēm, kas atrodas Kultūras ministrijas pārvaldībā.

Tāpat no šī gada Rīgas bērnudārzos (gan privātajos, gan pašvaldības) bezmaksas ēdināšana (brokastis, pusdienas un launags) tiek nodrošināta bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Šāds lēmums tika pieņemts, lai izmēģinātu, kā šis pakalpojums darbotos.

No nākamā gada bezmaksas ēdināšanu tiek plānots nodrošināt visiem audzēkņiem visos pašvaldības un privātajos bērnudārzos, kas atrodas Rīgas administratīvajā teritorijā un piedāvā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Savukārt no 2019. gada pašvaldība plāno nodrošināt bezmaksas ēdināšanu arī Rīgas skolu skolēniem, kuri mācās 10.-12. klasē.