Rīdzinieki jautā: kā uzzināt sētnieka pienākumus?

19. Jūnijs

Šīs profesijas pārstāvji ceļas agrāk par visiem un laikā, kad pilsētā sāk kūsāt dzīvība, viņi jau lielāko daļu sava darāmā ir paveikuši. Tāpēc viņu darbs pilsētnieku acīm nereti ir nemanāms. Un rodas jautājums: kas ietilpst sētnieka pienākumos?


Uzņēmumā "Rīgas namu pārvaldnieks" pastāstīja, ka, atkarībā no māju daudzuma, konkrētās mājas vai pagalma izmēra, darba apjomi sētniekiem var atšķirties. 

2018.g. RNP AP piedāvāja divu veidu sanitārās uzkopšanas grafikus (būtisku atšķirību nav, vienā no grafikiem papildinājums - apakšējā rinda kontrolatzīmes veikšanai par pārbaudi), ko izvietojam RNP pārraudzības mājās.

Pēc būtības mitrā uzkopšana ir jānodrošina reizi nedēļā, mazgāšana - reizi mēnesī jeb reizi piecās nedēļās. Spodrības mēnesī - maijā tiek nodrošināta ģenerāltīrīšana: logu, sienu, margu, sadales skapju, pastkastīšu, durvju, u.t.t. mazgāšana. Ņemot vērā, ka sētnieka-apkopēja pienākumos var ietilpt liels dzīvojamo māju un tajās esošo kāpņu telpu daudzums, grafikā var mainīt, kad tiek sniegti pakalpojumi. Piemēram, majās ar lielu kāpņu telpu skaitu, to uzkopšanu var sadalīt vairākās dienās, tas ir, pirmajās četrās kāpņu telpās mitro uzkopšanu var veikt vienā dienā, pārējās trīs - nākamajā. Galvenais, lai mitrā uzkopšana tiktu nodrošināta ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

To, kā strādā jūsu mājas sētnieks, varat uzzināt grafikā, kas parasti atrodams pie ieejas kāpņu telpā.

Turpat arī cilvēks, kas pārbauda sētnieka darbu, ievieto atzīmes par nesen veiktajām inspekcijām.

Ja jums šķiet, ka sētnieks strādā negodprātīgi, tad par savām aizdomām varat ziņot pa tālruni 8900 (RNP māju iedzīvotājiem) vai rakstot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Tāpat pa šo tālruni varat ziņot, ja jūsu kāpņu telpā nav sētnieka darba grafika.