Rīdzinieki jautā: kā uzstādīt smilšu kasti pagalmā?

29. Maijs, 2017

Ir grūti atrast bērnu, kuram vasarā nepatiktu rotaļāties smiltīs. Rokoties cauri smiltīm, bērns ir nodarbināts un mierīgs. Ar šādu “psihoterapiju” bieži iespējams nodarboties tieši savā pagalmā. Bet ko darīt, ja pagalmā nav smilšu kastes vai esošās smiltis ir pārāk netīras?


Ja jūsu māju apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks, tad ir vairāki varianti, kā pagalmā uzstādīt smilšu kasti. Pēc iedzīvotāju vēlēšanās mājas pārvaldnieks (viņa kontaktus iespējams atrast vortālā e-parvaldnieks.lv sadaļā, kur norādīta informācija par dzīvokļa samaksu, vai šeit var novirzīt finansējumu bērnu laukuma uzlabošanai nākamajam gadam. Vēl viens variants – pieņemt dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu, pie reizes arī nolemjot, kā tiks segti izdevumi. Tad smilšu kasti iespējams uzstādīt kaut uzreiz.

Īpašu normatīvu par smilšu tīrību nepastāv. Taču no higiēnas viedokļa ir saprotams, ka vislabāk smiltis tomēr būtu pārklāt, lai tā nekļūtu par ielas kaķu “sabiedrisko tualeti”. Tāpat būtu vēlams smiltis laiku pa laikam mainīt. Parasti to dara reizi gadā, pavasara beigās.

Jaunas smiltis smilšu kastei iespējams pasūtīt pie sava mājas pārvaldnieka. Tiks novērtēts, cik daudz smilšu nepieciešams pasūtīt konkrētajai smilšu kastei. Pārvaldnieks seko līdzi pašas smilšu kastes tehniskajam stāvoklim. Ja ir vēlme uzstādīt sietiņu, soliņu pie smilšu kastes vai citas “ekstras” vai jums šķiet, ka  par smilšu kasti slikti rūpējas, arī ir jāziņo mājas pārvaldniekam.

Jāatceras, ka šādi darbi tiek finansēti no mājas vai vairāku māju, kuru teritorijā atrodas smilšu kaste, uzkrājumiem.

Sīkāka informācija pa tālruni 8900.