Rīdzinieki jautā: kā dzīvojamajā mājā uzstādīt pacēlāju vai rampu?

3. Aprīlis, 2019

Daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu kāpnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri vēlas doties ārā no mājas, reizēm var kļūt par nepārvaramu šķērsli. Lai risinātu šo problēmu, Rīgas dome jau 15 gadus piešķir finansējumu, lai ierīkotu pacēlājus dzīvojamās mājās, kurās mitinās cilvēki ar invaliditāti un pārvietojas ratiņkrēslos.


Saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā” piešķir personai ar invaliditāti, kura pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams nodrošināt vides pieejamību kāpņu telpā, ir iespēja kāpņu telpā uzstādīt pacēlāju (līdz 5950 EUR).

Pacelāju var saņemt I un II grupas invalīdi, kā arī bērns invalīds ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas ratiņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā. Gadījumos, kad stacionārais pacēlājs ierīkojams mājoklī, kuru klients īrē, jāuzrāda īres līgums, saskaņā ar kuru klients ir tiesīgs mitināties konkrētajā mājoklī vēl ne mazāk kā 5 gadus. Cilvēkam jābūt deklarētam Rīgā.

Vairāk informācijas Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.125 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā ratiņkrēsla pacēlājus". Lai uzzinātu tuvāko Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru var zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 , kā arī var apmeklēt RD Labklājības departamenta mājas lapu: www.ld.riga.lv.

Šeit pieejams saraksts ar dokumentiem, kuri nepieciešami, lai uzstādītu pacēlāju

Stacionārais invalīdu ratiņkrēslu pacēlājs tiek uzstādīts dzīvojamās mājas kāpņu telpā (ja tehniski tas ir iespējams), kurā dzīvo persona, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Klients vai tā asistējošā persona tiek apmācīti mobilā pacēlāja vadīšanā.

Ja rampa nepieciešama bērnu ratiņiem...

Kā stāsta "Rīgas namu pārvaldnieks", citos gadījumos (piemēram, ja rampa nepieciešama jauno māmiņu ērtībām, lai vieglāk pārvietotos ar bērnu ratiņiem) var vērsties pie nama apsaimniekošanas uzņēmuma ar lūgumu to uzstādīt. Sākumā nepieciešams šo ideju apspriest ar kaimiņiem, pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (50%+1 balss), noskaidrot, kāds uzņēmums pacēlāju var uzstādīt, noteikt finansējuma avotu (kas par to maksās?), pēc tam lēmumu nepieciešams iesniegt nama apsaimniekotājam. Var noslēgt trīspusīgu līgumu, kurā visas pacēlāja uzstādīšanas funkcijas tiek deleģētas nama apsaimniekotājam.

Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums kopsapulcē