Rīdzinieki aktīvi izmanto jauno māju remontu līdzfinansēšanas programmu

19. Jūnijs, 2018

Pirmdien, 18. jūnijā, piecu dzīvojamo māju iedzīvotājiem pasniedz līgumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju remontdarbiem.


Dzīvojamo māju atjaunošana ir viena no būtiskākajām problēmām Rīgā. Ir ļoti labi, ka ir aktīvas iedzīvotāju biedrības, kas gatavas rūpēties par savām mājām. Ar pašvaldību noslēgtie līgumi par līdzfinansējumu, ļaus jums jau tuvākajā laikā uzsākt iecerētos remontdarbus. Pašvaldība ir gatava visām Rīgas ēku īpašnieku biedrībām sniegt līdzfinansējumu, ja tās nāks ar saviem projektiem, kas atbildīs noteiktajiem kritērijiem.

Šogad tika apstiprināta jauna programma, kas paredz, ka pašvaldība apmaksās pusi no energoefektivitātes pasākumiem, kā arī dzīvojamās mājas atjaunošanas darbus 50% apmērā. Kopējais finansējuma apjoms šajā programmā ir pusmiljons eiro.

Kopumā septiņām dzīvojamām mājām, par kurām pēdējā laikā pieņemti lēmumi par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu, atvēlēti 81407,49 eiro. Darbi, kurus iecerējuši veikt iedzīvotāji, ir ļoti dažādi, jo katrai mājai ir savas vajadzības.

Foto: Riga.lv

„Šai programmai raksturīgs ir tas, ka dzīvokļu īpašnieku biedrības var saņemt līdzfinansējumu tieši tiem remontdarbiem, kas ir būtiski katrai mājai, piemēram, nostiprināt ēkas pamatus, salabot jumtu vai nosiltināt gala sienas. Lai gan šie darbi varbūt nav tik apjomīgi, tie var dot lielu ieguldījumu ēkas energoefektivitātei,” uzsvēra Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktora vietnieks Igors Puntuss.

Rīgas domē tika parakstīts līgums ar biedrību „Alojas nams”, kura savā māja Alojas ielā 2, veiks cokola remontdarbus un kāpņu telpas kosmētisko remontu. Pašvaldība šiem darbiem piešķīrusi 4 547,55 eiro. Biedrība „Ozolciema māja 10/5” no Rīgas domes saņems 16 945,65 eiro, lai atjaunotu betona jumta hidroizolāciju 11 stāvu mājai Bruknas ielā 8.

Līgums tika parakstīts arī ar DzĪB „Kazarmu nams”, kura apsaimnieko nelielu ēku Kazarmu ielā 8, un vēlas veikt karstā un aukstā ūdensvada remontu pagrabā, šim nolūkam pašvaldība piešķīrusi 997,52 eiro.

Vēl līgumi tika parakstīti ar DzĪKs „Inženieris” par pašvaldības līdzfinansējumu 17 348,91 eiro apmērā, lai piecu stāvu mājai Maskavas ielā 252, korpuss 2 nomainītu jumta segumu, un DzĪB „Nams – 254” par 7493,32 eiro līdzfinansējumu lai veiktu ēkas Maskavas ielā 254/6 gala sienu siltināšanu un fasādes apdares atjaunošanu.

Foto: Riga.lv

Pašvaldības piešķīrusi līdzfinansējumu 12 766,43 eiro arī DzĪB „Brantkalna 9”, kas 12 stāvu mājai Detlava Brantkalna ielā 9 veiks logu un durvju nomaiņu kāpņu un pagrabu telpās un atjaunos betona jumta hidroizolāciju. Savukārt DzĪKs „78B” saņems 21 308,11 eiro lielu līdzfinansējumu divu gala sienu siltināšanai.

Šogad apstiprinātā jauna programma paredz sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu dzīvokļu īpašnieku biedrībām energoauditu veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei, energoefektivitātes pasākumu un neatliekamu remontdarbu veikšanai.

Jaunā programma jau guvusi lielu dzīvokļu īpašnieku biedrību ievērību, jo vairāku simtu māju iedzīvotāji ir interesējušies par nepieciešamajiem dokumentiem. Vairāku desmitu māju dzīvokļu īpašnieku biedrības jau iesniegušas dokumentus, no kuriem daļa jau izskatīti un pieņemti lēmumi par pašvaldības atbalsta sniegšanu.