Rātsnamā notiek XVIII Starptautiskā konference „Baznīca, ģimene un skola”

22. Novembris, 2019

Piektdien, 22. novembrī, Rīgas domes priekšsēdētājs piedalās XVIII Starptautiskajā konferencē „Baznīca, ģimene un skola”. Konference notiek Rīgas domes sēžu zālē, un tās tēma ir „Labdarība. Ziedošanās. Kalpošana”.


Šogad Rātsnamā viesojas Viņa Eminence Visaugsti svētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Romas katoļu baznīcas pārstāvis Latvijā, kardināls Jānis Pujats, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas padomes priekšsēdētājs Aleksejs Žilko, Armēņu Apustuliskās Baznīcas Baltijas valstīs garīdzniecības pārstāvis Hosrovs Stepanjans un citi.

„Konference ir unikāla, jo runājam par cilvēces eksistences pamatvērtībām - garīgumu, tikumību, cilvēcību. Šodien pie mums viesojas dalībnieki no garīdzniecības, zinātnes, kultūras un izglītības jomas, kā arī no sociālās un veselības nozares speciālistu vides. Izvirzītā tēma „Labdarība. Ziedošanās. Kalpošana” ir aktuāla un nepieciešama sabiedrībai, lai diskutētu par vērtībām un morāli, kuras mainīgajā laikmetā ir ļoti svarīgas, jo vēsta par tradicionālam vērtībām. Esmu gandarīts, ka starptautiskais, zinātniskais forums ar augstu, gandarītu un vispār cilvēcisku pievienoto vērtību notiek Rīgas domē. Turklāt arī ņemot vērā mūsu speciālistu iesaisti,” uzrunājot konferences dalībniekus norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs.

Konferenci kopš 2002. gada organizē Latvijas Pareizticīgā Baznīca sadarbībā ar Rīgas domi un Rīgas domes Labklājības departamentu. Katru gadu šis pasākums apvieno kristīgo konfesiju pārstāvjus, zinātnes, kultūras un medicīnas speciālistus, kā arī sociālās jomas darbiniekus un citu jomu speciālistus.

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv