Rātsnamā apskatāma izstāde “NVO stāsti Latvijas simtgadē”

8. Janvāris

Rātsnamā apskatāmajā izstādē eksponēti vairāk nekā 40 nevalstisko organizāciju (NVO) stāsti par to tapšanu, vērtībām un misiju, atspoguļoti organizāciju dzīvē svarīgākie notikumi un sasniegumi, ar kuriem lepoties.


Izstādes mērķis ir gan popularizēt nevalstisko organizāciju darbību, gan akcentēt to nozīmību un lomu Latvijā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, kā atskatoties vēsturē, tā arī raugoties mūsdienās un nākotnē. Izstāde kalpo par apliecinājumu tam, cik dažādas, līdzīgas vai atšķirīgas nevalstiskās organizācijas darbojas Rīgā, cik plašas ir to pārstāvētās darbības jomas un kāds spēks piemīt NVO paveiktajiem darbiem.

Izstādi organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļa sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Paldies visām NVO, kas atsaucās un iesaistījās kopīgas izstādes veidošanā!

Izstāde “NVO stāsti Latvijas simtgadē” Rīgas domes 1. stāva vestibilā ir skatāma līdz 2019. gada 31.janvārim. Rīgas dome apmeklētājiem atvērta saskaņā ar darba laiku.

Laipni aicinām apmeklēt Latvijas valsts simtgadei veltīto un NVO darbību atspoguļojošu izstādi!