Projektu konkurss finansiāla atbalsta piešķiršanai Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai 2019.gadā

22. Janvāris, 2019

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) un Rīgas domes Labklājības departamenta (LD) padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.


Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

  • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
  • sociālās integrācijas veicināšana;
  • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

Viena projekta maksimālais finansējums ir 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Kopējā summa, ko plānots piešķirta konkursa ietvaros ir 20 000 EUR.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2019. gada 18. marta līdz 29. novembrim. Projektu pieteikumi iesniedzami IKSD ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta).

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 13.februāris plkst. 14.00.

Projektu konkursa nolikums un veidlapas. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Sabiedrības integrācijas projektu vadītājas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv.

Lai palīdzētu IKSD un LD padotības iestādēm sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs, kas notiks 30.01.2019., plkst. 15.00-17.00, Rīgas Kongresu namā, K.Valdemāra ielā 5, 214.kab. Semināram var pieteikties rakstot uz e-pastu irina.vasiljeva@riga.lv līdz 28.01.2019. Tiem, kas savlaicīgi būs pieteikušies uz semināru (norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pastu), pirms semināra tiks nosūtīti semināra materiāli.