Projektu konkurss brīvā laika aktivitāšu organizēšanai Rīgas bērniem un jauniešiem vasarā

5. Aprīlis, 2019

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu brīvā laika aktivitāšu organizēšanai bērniem un jauniešiem 2019.gada vasarā, kurā aicina piedalīties biedrības un nodibinājumus, kuri īsteno darbu ar bērniem un jauniešiem un savu darbību veic Rīgas administratīvajā teritorijā.


Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt nevalstisko organizāciju projektus, kas nodrošina bērniem un jauniešiem bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēnu vasaras brīvlaikā, sekmējot viņu vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību, kā arī iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs un neformālās mācīšanās procesos.

Nolikums un saistošie dokumenti

Tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētas fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšēju sagatavotību attiecīgā sporta veidā, piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri un tamlīdzīgas nodarbības. Līdztekus tam finansējums tiks piešķirts projektiem, kas īstenos radošas darbnīcas, ielu kultūras festivālus, āra dzīves pasākumus ar piedzīvojumu izglītības elementiem, ar pilsētas izzināšanu saistītus pasākumus, nodarbes, kas pozitīvi ietekmē sociālo un fizisko vidi vietējās apkaimēs. Pirmo reizi nevalstiskās organizācijas ir aicinātas īstenot mobilā jaunatnes darba aktivitātes.

Ar prasībām brīvā laika aktivitāšu projektu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.

Projektu pieteikumi iesniedzami klātienē RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā Kr.Valdemāra ielā 5, 2.stāvā (ieeja no Kr.Valdemāra ielas) līdz 2019.gada 29.aprīlim (plkst. 17.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu evija.pelsa@riga.lv.

Ja projekta pieteikums sagatavots kā elektronisks dokuments ar organizācijas paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, tas jānosūta uz e-pasta adresi evija.pelsa@riga.lv.

Vēršam ilggadējo brīvā laika aktivitāšu projektu īstenotāju uzmanību, ka 2019.gada 4.aprīlī ir apstiprināts jauns “Brīvā laika aktivitāšu konkursa nolikums”.

Aicinām visus interesentus uz informatīvo semināru par konkursa nosacījumiem un pieteikuma sagatavošanu, kas notiks 2019.gada 11.aprīlī plkst. 16.00 Kr.Valdemāra ielā 5, 214.telpā (Kongresu nama vecajā korpusā).

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie RD IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes – ekspertes Evijas Pelšas (e-pasts: evija.pelsa@riga.lv, tālrunis 67181383).