Projekta attīstītājs Dumbrāja ielā 29 plāno iestādīt 18 dižstādus

19. Decembris, 2019

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas vairākums, vairākas reizes vērtējot SIA „Bonava Latvija” iesniegtos projektu pieteikumus, ir pieņēmis lēmumu par koku ciršanu. Pret koku ciršanu balsoja Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas priekšsēdētājs un SIA „Rīgas meži” pārstāvis Uldis Zommers.


Lai Dumbrāja ielā 29 varētu notikt būvniecība, būs jānocērt viena kļava, 25 bērzi, viens ozols un divas priedes. Projekta attīstītājs ir solījis iestādīt 18 dižstādus.

Projekta attīstītāja sākotnējā iecere paredzēja cirst vairāk koku. Taču būvnieks atrada iespēju saglabāt vienu priedi, vienu kļavu un vienu ievu.

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija vairākas reizes vērtēja SIA „Bonava Latvija” iesniegtos dokumentus, kā arī pieprasīja publiskās apspriešanas sarīkošanu, kuras laikā saņēma daudz viedokļu no Imantas un tuvāko apkaimju iedzīvotājiem. Vairums no tiem bija pret koku izciršanu, tāpēc komisija lēma, ka projekta attīstītājam ir jāmeklē vēl risinājumi, lai šeit saglabātu pēc iespējas vairāk ainaviski vērtīgo koku.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu pieņemto administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad tas stājies spēkā, pie Rīgas domes priekšsēdētāja. To var apstrīdēt ikviens, jo koku ciršana ir uzskatāma par kaitējumu videi.