Policisti Dzirciemā risina šķiršanās procesu uzsākušu laulāto konfliktu, kurā iesaistīti mazi bērni

23. Novembris, 2018

19.novembrī pulksten 18.38 Rīgas pašvaldības policija saņēma informāciju par ģimenes konfliktu Dzirciemā. Uz notikuma vietu nosūtīta tuvākā Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes autopatruļa.


Policisti, ierodoties norādītajā adresē, sastapa izsaucēju. Vīrietis skaidroja, ka notikuma dienā sastrīdējies ar sievu. Vēlāk viņš ar abu kopīgo astoņus gadus veco dēlu aizbraucis pakaļ savai mātei. Atgriežoties atpakaļ, sieviete viņus esot atteikusies ielaist dzīvoklī.

Likumsargi aicināja vecmammai ar puiku palikt automašīnā, lai ar izsaucēju aizietu uz norādīto dzīvokli. Kārtības sargiem bez vilcināšanās durvis atvēra izsaucēja sieva. Māte rokās turēja pāra otru gadu veco dēlu.

Bērnu māte noliedza, ka dzīvoklī neesot laidusi vīru un otru dēlu. Sieviete skaidroja, ka ar vīru ir uzsākts šķiršanās process. Laulātais pēdējā laikā uz ģimenes mājokli uzaicinot savu māti palikt pa nakti bez sievas piekrišanas. Pēdējā no reizēm vīramāte esot palikusi divas nedēļas, kuru laikā bērnu klātbūtnē viņa tikusi saukāta dažādos cieņu aizskarošos vārdos. Arī šajā reizē nelūgtā viešņa jau pie durvīm esot sākusi kliegt uz sievieti, tāpēc bērnu māte atteikusies viņu ielaist. Tikai laulātais un vecākais dēls aicināts ienākt mājoklī.

Vienlaikus bērnu māte izskaidroja, ka dzīvokļa īres līgums ir noslēgts uz viņas vārda nevis vīra. Arī notikuma dienā sākotnēji konflikts izcēlies, jo sieviete atgriežoties mājās, konstatējusi dažādas nekārtības mājoklī. Sieviete vīram aizrādījusi, ka par visiem bojājumiem dzīvoklī viņa atbild un lūdza izdarīt vairākus mājas darbus, kamēr vēl viņas dzīvoklī uzturas. Vīrs uz aizrādījumiem esot reaģējis asi un bērnu klātbūtnē sievieti nosaucis dažādos rupjos vārdos. Pēc kā paņēmis vecāko dēlu un aizbraucis pakaļ mātei, lai gan sieviete viņu jau iepriekš brīdinājusi, ka savās mājās nevēlas redzēt vīramāti.

Sarunu pārtrauca vīrs, izsakot aizdomas, ka sieviete visticamāk jaunāko no dēliem pieskata alkohola reibumā. Līdz ar to bērnu mātei veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Testa laikā sievietei alkohola reibums netika konstatēts.

Pēc brīža dzīvoklī ienāca arī vecmamma ar otru dēlu. Bērnu māte vīramātei lika nekavējoties pamest mājokli, taču kundze metās vedeklai pie rīkles. Izsaucēja māte kliedza un apsaukāja vedeklu ar cieņu aizskarošiem vārdiem bērnu klātbūtnē, mēģinot viņai arī iesist. Policisti kundzi izveda no dzīvokļa, lūdzot izsaucējam nomierināt savu māti.

Pārrunu laikā noskaidrots, ka vecākais puika vēlas palikt pie tēva.

Policisti veica preventīva rakstura pārrunas ar abiem vecākiem, aicinot viņus šķirties mierīgā sarunu ceļā un nekaitējot savām atvasēm. Vīrietis ar savu māti un dēlu dzīvokli pameta.

Lietas materiāli saistībā ar vecmammas iespējamu emocionālu vardarbību pret bērniem pārsūtīti RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļai izvērtēšanai.