Plāno savu Rīgu! 5 atbildes uz jautājumiem par to, kā piedalīties pilsētas nākotnes veidošanā

19. Janvāris, 2018

Otrdien, 23. janvārī Rīgas domes sēžu zālē noritēs Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam publiskā apspriešana. Šis plāns būs spēkā 11 gadus. Uz publisko apspriešanu tiek aicināti visi interesenti, izteikt savu viedokli par pilsētas nākotni ir tiesības ikvienam pilsētniekam. RĪGA.LV pastāsta par to, kas īsti ir Rīgas teritorijas plānojums, kā šis dokuments ietekmēs pilsētas attīstību kopumā un ikviena pilsētnieka ikdienas dzīvi, un kāpēc ir tik svarīgi piedalīties publiskajā apspriešanā.


1.Kas ir Rīgas teritorijas plānojums?

Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tās aizsardzības zonām.

Ja runājam vienkāršā valodā, tad Rīgas teritorijas plānojumu varētu salīdzināt ar mājas vai dzīvokļa plānojumu. Dokuments nosaka, kā tiks organizēta dzīve dzīvoklī: kur būs virtuve, bērnistaba vai sanitārais mezgls, kur uzņemsiet viesus, kur – gulēsiet. Teritorijas plānojums ir stratēģisks dokuments, kas nekādā gadījumā nedod atbildi uz jautājumu – kādas firmas gulta un skapis jums ir jāpērk. Taču teritorijas plānojums iezīmē vietu, kur gulta atradīsies, un, ņemot vērā šīs vietas raksturīgās iezīmes (istabas izmērs, griestu augstums, blakus esošās telpas, komunikācijas), jūs izvēlēsieties sev mēbeles.

Tāpat Rīgas teritorijas plānojums nosaka, kuras pilsētas teritorijas attīstīsies kā dzīvojamie mikrorajoni ar augstceltņu apbūvi, bet kuri dzīvojamie mikrorajoni – ar zemām individuālām mājām, kurās zonās norisināsies ražošana, bet kurām zonām jāpaliek zaļām un neapbūvētām (parki, atpūtas vietas). Protams, Rīgas teritorijas plānojums paredz arī autoceļu un sabiedriskā transporta tīklu attīstību, jo bez šīm lietām nav iespējams iztēloties dzīvi mūsdienīgā pilsētā.

Protams, ne visus stratēģiskos plānus izdosies īstenot uzreiz. Tāpat kā dzīvokļa īpašniekam ne vienmēr izdodas veikt mājokļa remontu ieplānotajā termiņā naudas trūkuma dēļ, tāpat arī pilsētai reizēm šī paša iemesla dēļ nākas tilta vai maģistrāles būvniecību atlikt uz nākotni.

2.Kā Rīgas teritorijas plānojums ietekmē manu - vienkārša pilsētnieka - dzīvi?

Ja dzīvojat Rīgā, tad, protams, jums ir svarīgi zināt, kā pilsēta attīstīsies. Un mēs to varam pierādīt ar konkrētiem praktiskiem piemēriem.

Piemēram, jūs esat nolēmis iegādāties dzīvokli pēc jūsu domām klusā vietā, bet vai tā būs klusa ilgi, ja teritorijas plānojumā paredzēts paplašināt ielu blakus jūsu mājai vai pagarināt maģistrāli . Kā uz šādām infrastruktūras izmaiņām reaģēs nekustamā īpašuma tirgus?

Vai, piemēram, jūs jau dzīvojat mājā, kas būvēta pēckara periodā. Vai šai mājai ir iespēja tikt atzītai par kultūras un arhitektūras pieminekli? Ja jā, tad iespējams, ka šādas ēkas renovācijai tiks izvirzītas papildus prasības, kas saistītas ar vēsturiskās fasādes un citu elementu saglabāšanu.

Vai arī jūs esat uzņēmējs un vēlaties uzbūvēt noliktavu vai ražošanas cehu – tad jums ir jāzina, kurās pilsētas teritorijās ir paredzēts celt šādus objektus.

3.Kur ar Rīgas teritorijas plānojumu ir iespējams iepazīties?

Dokumenti ir pieejami:

  • Interneta adresēs www.geolatvija.lv un www.rdpad.lv;
  • izstādē, kas pašlaik apskatāma Rīgas domes 2. stāva vestibilā Rātslaukumā 1.
  • ierodoties personīgi uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (Amatu iela 4, 5. stāvs) laikā, kas paredzēts apmeklētāju pieņemšanai.

4.Ja man ir ideja, kā uzlabot Rīgas teritorijas plānojumu – vai es varu ar to padalīties ar pašvaldību?

Ne tikai varat, bet ir ļoti ieteicams! Jo tieši pašlaik – no šā gada 9. janvāra līdz 8. februārim norit Rīgas teritorijas plānojuma publiskā apspriešana. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina ikvienu pilsētnieku iepazīties ar dokumentu un izteikt savus piedāvājumus un kritiku.

Līdz 8. februārim rakstiskā veidā savus ieteikumus varat iesniegt:

  • Portālā www.geolatvija.lv;
  • Nosūtot pa pastu uz adresi - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs -02.2018.);
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Klientu apkalpošanas centrā.

Jo īpaši departaments aicina atsaukties nevalstisko organizāciju (NVO – biedrību, interešu grupu), kurās apvienojušies mikrorajonu iedzīvotāji, pārstāvjiem. Šādas biedrības sniedz skaidru priekšstatu par to, kas satrauc iedzīvotājus konkrētā apkaimē, kur, viņuprāt, būtu jāparedz vieta parkam, kur – autostāvvietai, bet kur turpināt ielu. Tāpēc apkaimju aktīvistu, kuri var runāt iedzīvotāju vārdā, viedokļi ir ļoti, ļoti nozīmīgi! Pašvaldība aicina šādu NVO pārstāvjus rakstīt iesniegumus, lai individuāli tiktos ar Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta speciālistiem un ar viņiem apspriestu specifiskus jautājumus, kas saistīti ar noteiktu apkaimi, izteiktu idejas un piedāvājumus. Pieteikties var elektroniski, sūtot e-pastu uz sin@riga.lv, vai zvanot pa tālruni 67105818.

5.23. janvārī noritēs publiskā apspriede, kas veltīta Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam apspriešana. Kas tajā var piedalīties?

Ikviens interesents. Sapulce noritēs plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Taču, ja konkrētam pilsētniekam nav iespējas piedalīties šajā publiskajā apspriedē, pasākuma gaitai ir iespējams sekot līdzi internetā, portālā pasvaldiba.riga.lv. Pašvaldība nodrošinās pasākuma tiešraidi.