Plāno palielināt pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā

16. Janvāris, 2018

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja otrdien atbalstīja ieceri no 2134 līdz 4000 eiro palielināt vienreizējo pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.


Tas tiek darīts, lai klientiem piedāvātu iespējami lielāku pakalpojumu klāstu, kas attiecināms uz mājokļa pielāgošanu. Šobrīd ar mājokļa pielāgošanu tiek saprasta ne tikai fiziska vides pieejamība, bet arī dažādu viedo ierīču lietošana, specifisku mēbeļu izgatavošana vai specifiskas sadzīves tehnikas iegāde, kas personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, atvieglo dažādas darbības mājsaimniecībā, padarot šo personu mazāk atkarīgu no citu cilvēku palīdzības.

Rīgas domes Saistošo noteikumu grozījumos paplašināts pakalpojumu sniedzēju loks, paredzot, ka mājokļa pielāgošanu veic ne tikai būvkomersants, bet komersants, jo Pabalsts tiek piešķirts ne tikai būvniecības darbu veikšanai.

Tāpat grozījumos precizēts, ka atzinumu par to, ka iestājušies ārkārtas apstākļi un personai pabalstu varētu piešķirt atkārtoti, sniedz ergoterapeits un, ka, ja sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu nav uzsākta mājokļa pielāgošana, pabalsts piešķirts netiek.

Pēdējos gados novērojams pabalsta izmantotāju skaita samazinājums, ko skaidro ar pabalsta pārlieku mazo apmēru.

Vislielākais Pabalsta saņēmēju skaits bija 2008. un 2009. gadā, kad Pabalsta apmērs bija 3000 lati. Valsts sociālekonomiskās situācijas ietekmē pabalsta apmērs no 2010. gada tika samazināts uz 1500 latiem jeb 2134.31 eiro. Samazinoties Pabalsta apmēram, samazinājās arī Pabalsta saņēmēju skaits (no 76 personām 2009. gadā līdz 46 personām 2016. gadā).

2015. gadā mājokļu pielāgošanas iespējas izmantoja 67 cilvēki par kopsummu 136 430 eiro, bet 2016. gadā - 46 cilvēki, izlietojot 92 855 eiro.

Kopš 2010. gada, kad Pabalsta apmērs tika noteikts 2134.31 eiro, ir palielinājušās darbaspēka izmaksas būvniecības nozarē un būvmateriālu cenas.

Šogad kopējais atvēlētais finansējums pabalstu izmaksai paredzēts 99 003 eiro apmērā.

Jautājumu par pabalsta palielinājumu vēl skatīs Rīgas dome un apstiprinājuma gadījumā jaunie grozījumi stāsies spēkā mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas.