Pirotehnika: kas jāzina par drošību

28. Decembris, 2017

Pirotehnika ir iespēja padarīt mūsu svētkus krāšņākus, tomēr tikai tad, ja cilvēks zina drošības noteikumus un bīstamības faktorus. Pirotehniku nelieto ikdienā, bet tikai ļoti īpašos gadījumos. Nereti tieši pats iespaidīgākais gadu mijas sagaidīšanas akcents negaidīti „aptumšo" svētku prieku ar nodarītām apdeguma traumām vai ugunsnelaimi mājoklī.


Lai daudzveidīgā pirotehnisko izstrādājumu klāsta lietošana svētkos sagādātu pozitīvas emocijas, jāievēro virkne piesardzības nosacījumu:

 • Visdrošāk ir uzticēt pirotehnikas izšaušanu profesionāļiem, kas izvērtēs iespējamos riskus un nesīs pilnu atbildību gan par uguņošanas priekšnesumu, gan tā drošību, neapdraudot skatītāju veselību, dzīvību un mantu.
 • Pirotehniku jāiegādājas sertificētos veikalos un to iegādāties drīkst no 18 gadu vecuma. Pirotehnikas izstrādājumu neprasmīgas lietošanas rezultātā iegūtās traumas visbiežāk ir smagas un bieži ar paliekošām sekām uz visu mūžu. Labā pirotehnikas veikalā pārdevēja spēs pastāstīt par konkrēto izstrādājumu un tā drošu lietošanu vairāk par to, kas rakstīts (bieži vien pavirši iztulkotā) lietošanas pamācībā.
 • Pat vissīkāko neskaidrību gadījumā jautājiet padomu pirotehniķim. Ja pēc instrukcijas izlasīšanas skaidrība par pirotehnikas izstrādājuma drošu lietošanu nerodas, labāk vēlreiz pārjautāt speciālistam. Rūpīgi jāizlasa pirotehnikas lietošanas pamācība, vēlams - vēl dienas gaismā, un jāievēro tā. Tas palīdzēs saglabāt mieru un vēsu prātu.
 • Jāizvēlas pareiza vieta - vēstures pieminekļu, slimnīcu, baznīcu, mācību iestāžu un degvielas uzpildes staciju tuvumā pirotehniku lietot nedrīkst! Nonākot degošam pirotehnikas izstrādājumam vai tā karstajām daļām uz mājokļa jumta, var notikt jumta seguma un tam sekojoša jumta konstrukcijas elementu aizdegšanās.
 • Skatītājiem (pirmām kārtām bērniem) ieteicams atrasties drošā attālumā no pirotehnikas izstrādājuma palaišanas vietas, lai izsargātos no smagām apdeguma traumām kādas kļūmes dēļ iedarbināšanas procesā.
 • Iekārtojot uguņošanas vietu un uzstādot pirotehnikas izstrādājumus, jāņem vērā vēja stiprums un virziens; skatītājiem jājūt vējš no mugurpuses.
 • Jāuzmanās no kokiem! - Tāpat kā stiprs vējš arī tie var mainīt pirotehnikas lidojuma virzienu, un tas var kļūt neprognozējams.
 • Izstrādājumus drīkst izņemt no iepakojuma un attīrīt degauklas tikai īsi pirms lietošanas.
 • Uguņošanas lietas nedrīkst atstāt bez uzraudzības pat labi zināmās vietās! Tās var atrast bērni vai pusaudži, kas vēlēsies ar tām spēlēties.
 • Pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un neļaujiet to darīt citiem!
 • Nedrīkst izjaukt gatavos pirotehnikas izstrādājumus.
 • Pirms palaišanas izstrādājumu novietojiet uz stabilas virsmas, tā, lai tas palaišanas brīdī vai darbības laikā nevarētu apgāzties un tādejādi, negaidot, mainīt trajektoriju. Raķetes var ievietot stabili, vertikāli nostiprinātā (piemēram, zemē ieraktā) pudelē vai caurulē. Jums nepieciešamas tieši tikpat daudz pudeles vai caurules, cik raķetes domājat izšaut.
 • Ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus jāsagatavo un tuvumā jānovieto ugunsdzēšamais aparāts vai spainis ar ūdeni. Ātra uguns nodzēšana var izglābt dzīvību un pasargāt materiālās vērtības. Arī pirmās palīdzības aptieciņai jābūt tuvumā.
 • Neļaujiet pirotehnikai nonākt bērna rokās, pat ja tas ir viņa dzimšanas dienas salūts!

Uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Tās nav paredzētas tāpat vien, bet gan jūsu drošībai.

Ar uguni rīkojieties uzmanīgi - gan ar svecēm, gan kamīniem. Tāpat vajadzētu atcerēties, ka bīstamas var būt arī elektriskās spuldzīšu virtenes - neatstājiet tās bez uzraudzības un izmantojiet tās tam paredzētajam mērķim! Visus drošības noteikumus var atrast VUGD mājaslapā.

Kā novērst ugunsgrēku un ko darīt, ja tas ir sācies